Alla Pavynska

Specjalista ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców

Specjalista ds legalizacji pobytu i pracy z prawie 3-letnim doświadczeniem.

W swojej praktyce głównie zajmuje się bieżącą obsługą cudzoziemców, szczególnie w kwestiach legalności zatrudnienia oraz pobytu na terytorium RP.

Uczestniczyła w wielu sprawach o dużym poziomie skomplikowania, między innymi wspierając przedsiębiorstwa w kontroli PIP oraz Straży Granicznej, szczególnie w kontekście legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz prawidłowym obiegu dokumentacji pracowniczej. Codziennie wspiera klientów w kwestiach uzyskiwania Pobytu Czasowego dla cudzoziemców.

W swojej pracy prowadzi sprawy, uwzględniając oczekiwania klienta, dążąc do znalezienia najkorzystniejszego rozwiązania w możliwie najszybszym czasie.

Ponadto, posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w dziedzinie zatrudniania cudzoziemców, co umożliwia mu prowadzenie owocną współpracę z przedsiębiorstwami.

Jej profesjonalizm, skrupulatność i zaangażowanie są niezwykle wartościowe dla osiągnięcia sukcesów w dziedzinie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

Posiada dogłębną wiedzę w dziedzinie prawa imigracyjnego. Nadzoruje proces uzyskiwania dokumentacji legalizującej pobyt i pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Reprezentuje klientów w postępowaniach legalizacyjnych toczących się w Urzędach Wojewódzkich oraz przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Przykłada szczególną wagę do efektywności i wydajności pracy zarówno swojej, jak i innych pracowników działu.

W swojej pracy kieruje się dobrem klienta i dąży do zapełnienia całkowitej legalności jego pobytu oraz zatrudnienia w Polsce.

Języki: angielski, rosyjski, ukraiński