Piotr Pelc

Starszy prawnik

Długoletni współpracownik Kancelarii prawnej Graś i Wspólnicy sp.k., specjalista z zakresu obsługi prawnej spółek kapitałowych, postępowań kontrolnych, podatkowych, administracyjnych, egzekucji administracyjnej i cywilnej, sporów z organami, prawa celnego, prawa energetycznego i karno-skarbowego. Szczególne sukcesy odnosi w sporach dotyczących windykacji, przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania na osoby trzecie oraz postepowaniach dotyczących działalności koncesjonowanej. W ramach kancelarii realizuje zadania z zakresu wsparcia merytorycznego i analitycznego w sporach gospodarczych o wielkiej wartości.  Pracował w zespołach dedykowanych do zabezpieczenia interesów Mocodawców kancelarii w ramach złożonych sporów z dłużnikami Mocodawców oraz w sporach z wierzycielami dochodzącymi roszczeń od tego samego dłużnika. Doświadczenie zdobywał pracując jako prawnik in-house, pracownik kadry zarządzającej średniego szczebla w spółkach kapitałowych. Posiada szeroką wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania strategicznego, analizy ryzyka, planowania strategii procesowych, dochodzenia i windykacji należności oraz negocjacji oraz rozstrzygania sporów.

Obiektywnie analizuje i ocenia ryzyka, kreatywnie realizuje zakładane cele, co znajduje uznanie u Mocodawców Kancelarii. Jest Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uczelni Łazarskiego w Warszawie, swoja wiedzę poszerzał na licznych kursach specjalistycznych.

Języki: angielski

Przykłady projektów i postępowań, w których uczestniczył:

  • Zabezpieczenie Interesu Strategicznego Partnera Kancelarii w wielomilionowym sporze z dłużnikiem objętym postępowaniami kontrolnymi, egzekucyjnymi i podatkowymi;
  • Doradztwo w procesie uzyskani koncesji na uruchomienie ogólnokrajowej platformy transakcyjnej prowadzącej obrót towarami wrażliwymi;
  • Uczestnictwo w procesach legislacyjnych;
  • Doradca w skomplikowanych postępowaniach administracyjnych, w tym i zakończonych uchwałami siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego