Justyna Piechniak

Adwokat

Justyna Piechniak posiada pięcioletnie doświadczenie w obsłudze prawnej osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Reprezentuje Klientów kancelarii w postępowaniach karnych, w tym z zakresu prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego gospodarczego (tzw. white collar crimes). Zajmuje się prowadzeniem spraw windykacyjnych na każdym etapie postępowania. Udziela pomocy prawnej z zakresu postępowań administracyjnych.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej Justyna Piechniak zdobyła bogate doświadczenie w reprezentowaniu interesów Klientów zarówno na etapie przedsądowym, jak również w ramach sporów sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji. Zajmowała się prowadzeniem spraw cywilnych – ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego, dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz innych roszczeń o charakterze majątkowym – i administracyjnych, w tym z dziedziny prawa podatkowego. Świadczyła także usługi bieżącego doradztwa oraz kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców.

Wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia spraw administracyjnych miała okazję zdobywać nie tylko z punktu widzenia Klienta w ramach czynności zawodowych pełnomocnika, ale również od strony instytucjonalnej – z perspektywy pracy w charakterze urzędnika państwowego w biurze konstytucyjnego organu administracji państwowej na szczeblu centralnym.

Odbyła szereg szkoleń z zakresu prawa i postępowania administracyjnego (w tym postępowania egzekucyjnego w administracji), prawa podatkowego oraz prawa dyplomatycznego i konsularnego.
W swojej pracy skupia się na poszukiwaniu najbardziej efektywnych rozwiązań dla swoich Klientów, kładąc przy tym szczególny nacisk na wysokie standardy etyczne.

Języki: angielski