Iwona Ramus

Aplikant radcowski

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie na kierunku prawo oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie na kierunku administracja. Stypendystka Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi. Pracowała jako dziennikarz, specjalista ds. marketingu i handlu oraz nauczyciel akademicki. Stały mediator sądowy dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w zakresie mediacji cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. Jest autorką publikacji naukowych dotyczących prawa i postępowania cywilnego, m.in. problematyki cesji wierzytelności wekslowej, zabezpieczeń rzeczowych oraz umowy o administrowanie małymi wspólnotami mieszkaniowymi.

Jej obszar zainteresowań skupia się wokół prawa prywatnego, w tym prawa gospodarczego.

Jako aplikant występuje przed sądami powszechnymi w postępowaniach cywilnych oraz karnych.

Do jej bieżących zadań należy także sporządzanie opinii prawnych, prowadzenie postępowań sądowych oraz występowanie przed sądami powszechnymi oraz organami administracji samorządowej i rządowej. Ma również doświadczenie w sporządzaniu, analizowaniu i opiniowaniu umów w szczególności: najmu i o świadczenie usług. Do zakresu jej obowiązków należy także obsługa korporacyjna dewelopera.

Języki: angielski