Margarita Siamenas

Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowanej przez British Law Center pod patronatem University of Cambridge. Na co dzień zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, bieżącą obsługą spółek handlowych, doradztwem na rzecz spółek z branży budowlanej i produkcyjnej. Uczestniczyła w obsłudze prawnej wielu postępowań upadłościowych, a także doradzała wierzycielom upadłych spółek.

Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim i niemieckim.