Margarita Siamenas

Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowanej przez British Law Center pod patronatem University of Cambridge. Na co dzień zajmuje się bieżącą obsługą spółek handlowych, w tym spółek publicznych oraz zagadnieniami związanymi z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Posiada doświadczenie między innymi w zakresie restrukturyzacji, przekształceń oraz likwidacji spółek. Jej praktyka obejmuje również przygotowywanie części prawnej prospektów emisyjnych oraz doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych spółek notowanych na rynku GPW oraz NewConnect. Przeprowadzała analizy due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim i niemieckim.