Michał Świętosławski

Adwokat

Adwokat Michał Świętosławski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego broniąc pracy magisterskiej pt.: „Zniesławienie w polskim prawie karnym”. Wieloletni wolontariusz i ambasador Fundacji Court Watch Polska. Procesualista i praktyk. Posiada pięcioletnie doświadczenie przy postępowaniach sądowych, w tym ponad trzyletnie w charakterze upoważnionego zastępcy procesowego. Z Kancelarią Prawną Graś i Wspólnicy sp. k. współpracuje od marca 2020 r.

Prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego i zobowiązań oraz prawa pracy, a także z obszaru prawa administracyjnego. Podejmuje się także reprezentowania Klientów w postępowaniach dyscyplinarnych toczących się na podstawie ustaw szczególnych. Posiada także doświadczenie w bieżącej obsłudze przedsiębiorców, w tym również w obszarze prawa pracy, jednocześnie reprezentując Klientów w sporach sądowych inicjowanych przez stronę pracowniczą.

Od początku swej drogi zawodowej związany z działalnością szkoleniową, edukacyjną i popularyzatorską, którą rozpoczął w 2014 r. udziałem w projekcie „Znam swoje prawa”, realizowanym przez Klinikę Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.