Jakub Wierzejski

Młodszy prawnik

Pierwsze doświadczenie zdobywał pracując przez rok w kancelarii notarialnej. Od grudnia 2019 roku współpracuje z kancelarią prawną Graś i Wspólnicy sp. k. Na stałe obsługuje jednego z większych przedsiębiorców aktywnie działającego na rynku deweloperskim na terenie miasta stołecznego Warszawy.

W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z prawem nieruchomości. Ponadto, interesuję się prawem handlowym.

Współpracuje z notariuszami, przy sporządzaniu projektów aktów notarialnych dla spółki deweloperskiej. Weryfikuje posprzedażowo kompletność umów ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych i niemieszkalnych i ich sprzedaży. Weryfikuje poprawność wpisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości.

Na potrzeby podatkowe Sporządza wykazy sprzedanych lokali/udziałów w inwestycjach deweloperskich. Przygotowuje wnioski wieczystoksięgowe i inne dokumenty wymagane w procesie inwestycyjnym, począwszy od zakupu nieruchomości, przez proces budowy po sprzedaż mieszkań i komercjalizację lokali niemieszkalnych.

Posiada wiedzę w dziedzinie obsługi inwestycji deweloperskich, w szczególności na rynku mieszkaniowym. W ramach świadczonej pomocy prawnej opiniuje umowy sprzedaży nieruchomości, umowy o podział do korzystania, umowy o powierzenie zarządu nieruchomością wspólną oraz oświadczenia o ustanowieniu służebności.

Języki: angielski

Ważne projekty prowadzone przez Jakuba Wierzejskiego w ostatnim czasie:

  • wsparcie prawników, adwokatów i radców prawnych w bieżącej obsłudze spółki deweloperskiej;
  • kompleksowa obsługa prawna przy sporządzaniu projektów aktów notarialnych;
  • nadzór i weryfikacja wpisów w postępowaniach wieczystoksięgowych