Graś i Wspólnicy

Budujemy poczucie bezpieczeństwa

oddziałów w Polsce

głównych sektorów doradztwa

ekspertów

języków

W związku z dynamicznym rozwojem naszej kancelarii, zdecydowaliśmy się na poważny krok. Chcąc wynagrodzić ciężką pracę naszych liderów, ich zaangażowanie w sprawy naszych klientów oraz sprawy organizacyjne kancelarii rozszerzyliśmy grono wspólników. W związku z tym zmianie ulega dotychczasowa nazwa kancelarii:

Przed nami nowy rozdział w dziejach kancelarii. Jesteśmy pewni, że nowi wspólnicy przyczynią się do jeszcze dynamiczniejszego rozwoju kancelarii, pracujących w niej prawników, a także wachlarza usług. Funkcja wspólnika to wspaniałe zwieńczenie wieloletniej współpracy w tym samym zespole, ale to także odpowiedzialność. Odpowiedzialność, dzięki której możemy budować poczucie bezpieczeństwa naszych klientów, co zawsze było dla nas kwestią priorytetową – mówi adwokat Bartosz Graś

W gronie nowych komandytariuszy znaleźli się:

1

1

Adwokat Joanna Barzykowska
doktor nauk prawnych. Swoją pracę doktorancką broniła na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wraz z adw. Michałem Rutkowskim jest liderką działu nieruchomości. Ekspertka prawa budowlanego i nieruchomościowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie w sprawach związanych z procesami inwestycyjnymi w nieruchomościach. Od ponad dwóch lat zajmuje się także doradztwem na rzecz operatora hotelowego dla dużej międzynarodowej sieci hoteli rozwijającego działalność w Polsce.
Adwokat Maksymilian Graś
adwokat z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Wiedzę teoretyczną zdobywał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Collegium Polonicum w Słubicach, Europa-Universität „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą oraz na Utrecht University. Ekspert branży energetycznej, w szczególności obrotu paliwami ciekłymi. Wiedzą zdobytą głównie podczas obsługi znaczących podmiotów gospodarczych, dzieli się w ramach współpracy z izbami gospodarczymi branży paliwowej. Jest autorem szeregu artykułów o tematyce gospodarczej oraz energetycznej.
Adwokat Mateusz Grosicki
Zdobywał wiedzę na Katolickim Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II Wydział Prawa i Administracji oraz Chicago Kent Collage of Law. Zawodowo od wielu lat związany z naszą kancelarią. Jego specjalizacją jest prawo karne, karno-skarbowe, administracyjne oraz podatkowe, doradza również w zakresie ochrony prawnej menadżerów oraz członków zarządu. Jest ekspertem w dziedzinie RODO, ochrony wizerunku i dóbr osobistych. Związany także z fundacją Stop Hejterom, dzięki której wiele spraw znalazło swój koniec przed wymiarem sprawiedliwości.
Autor wielu publikacji naukowych, współorganizował i uczestniczył w międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Członek Kieleckiego Towarzystwa Prawniczego, którego celem jest ochrona praw człowieka oraz przeciwdziałanie przemocy.
Adwokat Michał Rutkowski
lider największego działu naszej kancelarii – działu nieruchomości. Wiedzę teoretyczną zdobywał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest ekspertem prawa budowlanego oraz nieruchomościowego. Reprezentuje klientów przed organami administracji oraz występuje jako pełnomocnik w wielu postępowaniach cywilnych, gospodarczych i sądowo-administracyjnych. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z ochroną zabytków i nieruchomościami rolnymi.
Doradca restrukturyzacyjny Michał Sowiński
specjalizuje się w zagadnieniach związanych z międzynarodowym postępowaniem upadłościowym. W kancelarii prowadzi dział prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Zajmuje się także pełną obsługą spółek prawa handlowego, a w szczególności transakcjami M&A. Jest także doradcą restrukturyzacyjnym, pełniącym różne funkcje w wielu postępowaniach upadłościowych. Jego kompetencje obejmują doradztwo od pomocy w przygotowaniu planu restrukturyzacji i nadzoru nad jego wdrożeniem, uzyskanie finansowania aż po przygotowanie wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika w ramach tzw. „przygotowanej likwidacji”.
Adwokat Marcin Zawistowski
Pełnomocnik procesowy z ponad 10-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawnych. Z kancelarią związany od 2013 r. W  wojej praktyce zajmuje się przede wszystkim obsługą postępowań gospodarczych oraz umowami i transakcjami M&A. Odpowiada za najbardziej skomplikowane projekty oraz wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem pozostałych członków zespołu. Dla uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia prowadzi negocjacje oraz proponuje rozwiązania z różnych dziedzin prawa jak prawo karne, administracyjne czy upadłościowe.
Marek Parzyński
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej – ukończył jednocześnie Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Obecnie jest doktorantem SGH w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw. Od 2010 r. jest doradcą i aktywnym promotorem w obszarze technologii blockchain. Współtwórca Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii oraz arbiter w sądzie arbitrażowym ds. blockchain. Prezes i współtwórca pierwszej na świecie globalnej platformy do pozyskiwania pomysłów na gry komputerowe, opartej o technologię blockchain. Współwłaściciel i prezes Games Incubator oraz członek przeszło 10 rad nadzorczych w spółkach Grupy PlayWay S.A., w tym notowanych na głównym rynku GPW. W kancelarii jest pomysłodawcą i twórcą Działu Nowych Technologii.
|

Nasz cel

Naszym głównym celem jest ciągły rozwój poprzez tworzenie na potrzeby naszych klientów wewnętrznych struktur bieżącej obsługi prawnej oraz utrzymywanie jej w nieustannej gotowości do realizowania wyznaczonych zadań. Ponadto chcemy zapewnić naszym klientom najwyższy standard obsługi prawnej poprzez pełne zrozumienie ich oczekiwań i pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów.

|

Nasza misja

Jesteśmy codziennie dostępni dla naszych klientów, na bieżąco informujemy o zmieniających się przepisach w ramach naszych alertów prawnych, organizujemy konferencje, szkolenia i webinary mające na celu przybliżyć kluczowe zmiany prawne mające wpływ na codzienne funkcjonowanie.

Wybrane obszary doradztwa

Badania prawne nieruchomości

badania due diligence, analiza prawna możliwości realizacji inwestycji, określenie ryzyk związanych z nabyciem nieruchomości

Bankowość i finanse

kredyty frankowe, kredyty hipoteczne, finansowanie, obligacje

Cudzoziemcy i prawo imigracyjne

legalizacja pobytu, zatrudnienie cudzoziemców, karta pobytu

Kadry, płace

kadry, płace

Księgowość

biuro rachunkowe, księgowość online, pełna księgowość, biała lista podatników

M&A oraz doradztwo transakcyjne

połączenia, przejęcie, fuzje, przekształcenia, sprzedaż oraz nabycie udziałów lub akcji

Nowe technologie

kryptowaluty a prawo, gamedev, startup

Obsługa procesu budowlanego

umowy o roboty budowlane, postępowania administracyjne, spory w procesie budowlanym

Obsługa procesu inwestycyjnego

doradztwo prawne przy nabywaniu nieruchomości, umowy w procesie inwestycyjnym, umowy deweloperskie

Postępowania sądowe

proces gospodarczy, spory gospodarcze, przedsiębiorca w sądzie

Prawo energetyczne

prawo energetyczne, paliwa, energetyka wiatrowa

Prawo karne i karno-skarbowe

postępowania karne, sprawy karne, tymczasowe aresztowanie

Prawo nieruchomości

prawo użytkowania wieczystego, wspólnoty mieszkaniowe, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, postępowania administracyjne, obsługa postępowań sądowych

Prawo podatkowe

podatki dochodowe, podatek VAT, postępowanie skarbowe, podatki od kryptowalut, podatki międzynarodowe, restrukturyzacje

Prawo rodzinne

alimenty, rozwody, unieważnienie małżeństwa, władza rodzicielska

RODO oraz ochrona danych osobowych

ochrona danych osobowych, audyt RODO, inspektor ochrony danych, analiza ryzyka, RODO w praktyce

Sukcesje

sukcesja firm jednoosobowych, zarząd sukcesyjny, testament, dziedziczenie, prawo spadkowe

Upadłości i restrukturyzacje

upadłość konsumencka, upadłość przedsiębiorstwa, postępowanie restrukryryzacyjne

Zaufali nam

Najnowsze artykuły

Newsletter