Ochrona praw autorskich osobistych i majątkowych w świetle Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Non-Fungible Token (token niewymienny – NFT)

NFT podobnie jak Bitcoin czy Ethereum — jest rodzajem tokena kryptograficznego, działającym w oparciu o architekturę blockchain. W tym momencie podobieństwa się kończą – NFT jest tokenem „niewymienialnym”

Ochrona praw autorskich osobistych i majątkowych w świetle Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Zgłoszenie znaku towarowego

Jak należy zgłosić znak towarowy oraz czego możemy spodziewać się w trakcie rozpatrywania naszego zgłoszenia? Mam nadzieję, że uda mi się choć w pewnym stopniu przybliżyć ten proces.

Ochrona praw autorskich osobistych i majątkowych w świetle Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kary w AML – co nam grozi?

W 2018 roku weszły w życie przepisy dotyczące dwóch bardzo ważnych obszarów, tzn. ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu