Znaki towarowe w grach komputerowych

Znaki towarowe w grach komputerowych

Producenci gier starają się w nich jak najdokładniej odwzorować świat. Z tego też powodu decydują się na wprowadzenie do gier zarejestrowanych są jako znaków towarowych innych podmiotów.

Znaki towarowe w grach komputerowych

AML w świecie kryptowalut

W reakcji na narastającą popularność kryptowalut, zarówno unijne, jak i polskie przepisy w zakresie AML nałożyły na podmioty prowadzące działalność związaną z walutami wirtualnymi szczególne obowiązki.

Znaki towarowe w grach komputerowych

Znaki towarowe

Na co dzień spotykamy najróżniejsze znaki towarowe. To, wydawałoby się, pospolite zjawisko, pozwala nam zapomnieć, że kwestie związane z używaniem znaków towarowych są uregulowane przez przepisy prawa.

Znaki towarowe w grach komputerowych

AML w teorii

Tematyka przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od lat wywołuje szereg kontrowersji w opinii społecznej i stanowi przedmiot zainteresowania wielu gałęzi prawa.

Znaki towarowe w grach komputerowych

Tokeny – cyfrowa rewolucja

Od dziś, co czwartek, będziemy publikować posty na tematy związane z technologią blockchain, prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz aspektami prawnymi AML (anti-money laundering).