Epic Games musi zapłacić za bezprawne obciążanie kont swoich użytkowników

Egzekucja z kryptowalut

Poza definicja waluty wirtualnej brak jest przepisów normujących obrót walutami wirtualnymi, nie wspominając już o unormowaniach dotyczących prowadzonych z nich postępowań egzekucyjnych, etc.