Umowa o świadczenie usług hostingowych

Umowa sprzedaży stron internetowych

Obecnie transakcje handlowe dot. sprzedaży stron internetowych są powszechnym zjawiskiem, lecz kluczowe jest dokładne przygotowanie się i zrozumienie prawnych aspektów takiej transakcji

Umowa o świadczenie usług hostingowych

Umowa Cloud Computing

W erze cyfryzacji, umowy dotyczące cloud computing stają się coraz bardziej kluczowe – przyjrzymy się najważniejszym aspektom umów, które powinny być uwzględnione przez korzystających z tych usług

Umowa o świadczenie usług hostingowych

Umowa Fixed Price

W erze cyfrowej obecność w Internecie jest niezbędna dla każdej firmy – kluczowe jest właściwe sformułowanie i rozliczenie umów IT, zwłaszcza gdy usługi są dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę

Umowa o świadczenie usług hostingowych

Umowa wdrożeniowa

Branża IT w znacznym stopniu opiera się na umowach definiujących zakres prac oraz obowiązki i odpowiedzialność stron, wśród tych umów często wyróżniają się umowy wdrożeniowe

Umowa o świadczenie usług hostingowych

Kontrakty w IT – Umowa Agile

Umowa Agile jest rodzajem umowy wdrożeniowej, pewnym „modelem działania”, który może zostać określony właśnie jako „zwinny” – tzn. jest elastyczny i może zmieniać się w zależności od potrzeb klienta

Umowa o świadczenie usług hostingowych

Umowa utrzymaniowa

Po opracowaniu i wdrożeniu oprogramowania ważne jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu, kluczowym elementem jest ustalenie czym są błędy, jak i kiedy mają być zgłaszane

Umowa o świadczenie usług hostingowych

Akt o usługach cyfrowych – co się zmieni?

Pojutrze zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE, czyli tzw. „Akt o usługach cyfrowych”