Korekta stawek amortyzacyjnych

Korekta stawek amortyzacyjnych

Ustawy o podatku dochodowym przewidują różne metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podstawową z nich jest metoda liniowa

Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego

Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego

Na każdej instytucji obowiązanej ciąży powinność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, przed nawiązaniem współpracy z klientem, instytucja powinna przeprowadzić procedurę KYC (Know Your Costumer)

Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego

Dyrektywa Omnibus w praktyce

Regulacje dyrektywy Omnibus, zmierzające do zapewnienia szerszej ochrony konsumentów, wywołały jednak wiele pytań i wątpliwości w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków w niej ustanowionych

Jaki ryczałt dla informatyka?

Jaki ryczałt dla informatyka?

Dziś o ryczałcie dla informatyka – zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, wyjaśniamy kiedy stawka ryczałtu wynosi 12%, a kiedy wynosi ona 8,5%

Naruszenie praw autorskich w Internecie a jurysdykcja sądu

Prawa autorskie a sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja jest coraz chętniej wykorzystywana przez wiele przedsiębiorstw, dzięki takim narzędziom jak: Chat GPT, DALL-2 czy Midjourney, każdy w krótkim czasie może tworzyć grafiki, obrazy czy opowiadania

Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego

Procedura głosowania nad układem

Kontynuując tematykę Postępowania o zatwierdzenie układu przedstawimy procedurę w zakresie głosowania nad układem, wniosku o zatwierdzenie układu, a także o samym zatwierdzeniu układu przez sąd