Kolejny wyrok TSUE w sprawie frankowiczów

Kolejny wyrok TSUE w sprawie frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie rozpatrywanej pod sygn. C‑212/20. Wyrok ten był konsekwencją zadanych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie pytań dotyczących spraw frankowych. Wczorajszego dnia, tj. 18 listopada 2021 roku Trybunał...
Prawnik Jakub Cybul dla Pit.pl

Prawnik Jakub Cybul dla Pit.pl

Prawnik Jakub Cybul pisze o realizacji praw osób, których dane dotyczą, która obok obowiązku informacyjnego jest jednym z podstawowych zadań administratora danych.

Non-fungible token czy papier wartościowy?

Kim jest AML Officer?

Ustawa AML nakłada wymóg wyznaczenia pracownika zajmującego kierownicze stanowisko, którego zadaniem będzie zapewnienie zgodności działalności danej instytucji z przepisami ustawy.