Historia sygnalistów

Historia sygnalistów

Działalności sygnalistów, czyli podmiotów identyfikujących i raportujących wszelkie przejawy nieprawidłowości zachodzących w organizacji, możemy dopatrywać się już w starożytności

Historia sygnalistów

Kanały zgłoszeń dla sygnalistów

W dalszym ciągu nie znamy ostatecznego brzmienia tzw. ustawy o ochronie sygnalistów, jednak należy jak najwcześniej rozpocząć prace nad zaprojektowaniem skutecznego systemu whistleblowingowego

Samochód w działalności gospodarczej

Podatek od potrzeb mieszkaniowych

Stawka podatku od nieruchomości jest zróżnicowana w zależności od tego czy są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, czy też nie