AML a sygnaliści

AML a sygnaliści

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od samego jej wejścia w życie, nałożyła na instytucje obowiązane konieczność wprowadzenia procedur whistleblowingowych

Czym jest Blue Card?

Czym jest Blue Card?

Blue Card (Niebieska Karta UE) jest zezwoleniem na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Status kryptowalut w wybranych ustawodawstwach europejskich – Portugalia

Klasyfikacja NFT jako waluty wirtualnej

Wraz ze wzrostem popularności tokenów NFT istotna stała się ich kwalifikacja w świetle uregulowań prawnych, w szczególności duże znaczenie miałaby możliwość zaszeregowania ich do kategorii „walut wirtualnych”

Kancelaria Roku w konkursie Invest Cuffs 2022

Kancelaria Roku w konkursie Invest Cuffs 2022

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt ogłosić, że Państwa głosy ponownie pozwoliły nam sięgnąć po tytuł Kancelarii Roku 2021, w ramach plebiscytu Invest Cuffs. Dziękujemy za każdy głos i poświęcony czas.