Zmiany w Prawie Pracy 2023

Zmiany w Prawie Pracy 2023

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości i pracy zdalnej w dniu 10 stycznia 2023. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.

Zmiany ustawowe na gruncie rozporządzenia 2018/1860 PEiR

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Wracając do tematyki planowanej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach przystępujemy do omówienia zasadniczej treści celu i potrzeby pełnego wdrożenia rozporządzenia PE i RE

Nowe uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych

Ochrona danych osobowych sygnalistów

Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, traktuje w swej treści o konieczności wprowadzenia oraz stosowania regulacji dotyczących ochrony danych osobowych sygnalistów

Zmiany ustawowe na gruncie rozporządzenia 2018/1860 PEiR

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Do komisji sejmowych wpłynął rządowy projekt o zmianie ustawy o cudzoziemcach, celem noweli jest wprowadzenie przepisów mających na celu zapewnienie stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego

Nowe uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych

Fundacja rodzinna – podatki

Dziś chcielibyśmy przedstawić kwestie podatkowe związane z prowadzeniem fundacji rodzinnej –ustawa przewiduje wiele aspektów zachęcających do tworzenia takich fundacji, w tym także ulgi podatkowe