Skutki przeniesienia majątkowych praw autorskich dla licencjobiorcy

Nadchodzą zmiany dotyczące CRBR

Ogłoszono nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Wprowadzane zmiany związane są z opublikowaną w czerwcu 2018 r. tzw. 5 Dyrektywą AML.

Adwokat Maksymilian Graś dla pit.pl

Adwokat Maksymilian Graś dla pit.pl

Adwokat Maksymilian Graś ocenia sytuację prawną przedsiębiorców, którzy uważają, że powinni mieć dostęp do wiedzy na temat szczepień przeciw COVID- 19 swoich pracowników.