Graś i Wspólnicy

Budujemy poczucie bezpieczeństwa

Nasza Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych dostosowaną do złożonych i dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Założona w 2014 roku liczy obecnie 60 wykwalifikowanych prawników oraz 30 osób wchodzących w skład działu administracji. Ponadto, Kancelaria jest współzałożycielem i partnerem globalnej sieci kancelarii prawnych zlokalizowanych na 5 kontynentach, w 57 krajach świata, integrującej wiodące dalekowschodnie i zachodnie rynki, działającej do nazwą CATHAY Associates.

Wiedzę prawniczą łączymy z dogłębną znajomością otoczenia, w którym działamy. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i rozumiemy istotę ich działalności. Dzięki temu możemy oferować najlepsze z możliwych rozwiązań.

Kancelaria doradza i wspiera Klientów także we wszystkich fazach postępowań karnych, administracyjnych, cywilnych, gospodarczych, podatkowych, nieruchomościowych, rodzinnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Nasz cel

Naszym głównym celem jest ciągły rozwój poprzez tworzenie na potrzeby naszych klientów wewnętrznych struktur bieżącej obsługi prawnej oraz utrzymywanie jej w nieustannej gotowości do realizowania wyznaczonych zadań. Ponadto chcemy zapewnić naszym klientom najwyższy standard obsługi prawnej poprzez pełne zrozumienie ich oczekiwań i pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów.

Nasza misja

W demokratycznym państwie prawnym jedną z podstawowych zasad określających stosunki między obywatelem a państwem jest zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, co stanowi składnik zasady demokratycznego państwa prawnego. Jakość polskiego ustawodawstwa nie przestaje wywoływać powszechnego zaniepokojenia, naszą misją jest zapewnienie naszym klientom poczucia bezpieczeństwa w codziennej działalności.

Jesteśmy codziennie dostępni dla naszych klientów, na bieżąco informujemy o zmieniających się przepisach w ramach naszych alertów prawnych, organizujemy konferencje, szkolenia i webinary mające na celu przybliżyć kluczowe zmiany prawne mające wpływ na codzienne funkcjonowanie.

W naszej pracy kierujemy się następującymi wartościami

;

Zaufanie i odpowiedzialność

Pracujemy w oparciu o wzajemny szacunek i szczere relacje. Każdy nasz pracownik posiada duży zakres odpowiedzialności i jest świadomy swoich obowiązków. Każdy nasz klient może liczyć na zrozumienie jego problemów i pełne zaangażowanie.

;

Praca zespołowa

Szukając rozwiązań efektywnych dla naszych klientów, potrafimy pracować tworząc zespoły dedykowanych specjalistów z różnych dziedzin prawa, potrafiących spojrzeć z różnej perspektywy na zagadnienia prawne.

;

Wiedza i zaangażowanie

Nieustannie dążymy do poszerzania własnych horyzontów, chętnie dzielimy się wiedzą i zdobywamy nowe doświadczenia. Pozytywnie podchodzimy do nowych wyzwań.

;

Elastyczność

Potrafimy szybko i adekwatnie reagować na zachodzące zmiany w otoczeniu prawnym. Patrzymy z szerokiej perspektywy na otoczenie biznesowe pomagając dostosować się do zmieniającego się świata.

;

Bezpieczeństwo i etyka

Gwarantujemy opiekę prawną dającą możliwość długoterminowego planowania i realizacji celów przez naszych klientów. W naszej pracy przywiązujemy szczególną uwagę do kwestii etycznych.

;

Niezawodność

W codziennej współpracy klient zawsze może na nas liczyć niezależnie od pory dnia. Każdy klient jest traktowany indywidualnie. Pracujemy zdyscyplinowanie, realizujemy zlecenia w ustalonych terminach i ramach finansowych.

Referencje

Frozen Way S.A.

Frozen Way S.A.

Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie rekomenduje podjęcie współpracy z adwokatami i radcami prawnymi z Kancelarii Kancelarii Graś i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności z r.pr. Michałem Kijewskim, adw. Mateuszem Grosickim, adw. Bartoszem...

czytaj dalej
Anwim S.A.

Anwim S.A.

Działając w imieniu Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym udzielamy rekomendacji r.pr. Michałowi Kijewskiemu, adw. Bartoszowi Graś, adw. Mateuszowi Grosickiemu oraz p. Michałowi Sowińskiemu z Kancelarii Graś i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie,...

czytaj dalej
PlayWay S.A.

PlayWay S.A.

Spółka PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela rekomendacji Kancelarii Graś i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, która od wielu lat prowadzi stałe doradztwo i zapewnia obsługę prawną w tym w zakresie obsługi korporacyjnej. W szczególności chcielibyśmy...

czytaj dalej
Multiwash sp. z o.o.

Multiwash sp. z o.o.

Spółka Multiwash sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rekomenduje adwokatów i radców prawnych z Kancelarii Graś i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, w szczególności adw. Bartosza Grasia, r.pr. Michała Kijewskiego, adw. Mateusza Grosickiego oraz p. Michała...

czytaj dalej
ESPPOL INVEST

ESPPOL INVEST

Spółka rekomenduje adw. Bartosza Graś oraz adw. Marcina Zawistowskiego z kancelarii Graś Wspólnicy sp.k. jako doradców transakcyjnych.

czytaj dalej
Tinarg Sp. z o.o.

Tinarg Sp. z o.o.

Współpraca z zespołem prawników Kancelarii układa się wzorowo. We wszytkach prowadzanych przez kancelarię sprawach mogliśmy liczyć na wysoki profesjonalizm i wzajemne zrozumienie potrzeb.

czytaj dalej

Nagrody

Kryształy Polskiej Gospodarki 2022

Kryształy Polskiej Gospodarki 2022

Podczas uroczystej gali organizowanej z okazji I edycji konkursu Kryształy Polskiej Gospodarki zdobyliśmy Nagrodę Forum Polskiej Gospodarki. Statuetkę w imieniu Kancelarii odebrał adwokat Bartosz Graś. Nagroda redakcji jest uhonorowaniem naszego wkładu na rzecz...

czytaj dalej

Działalność Pro Bono

Fundacja pokonać Endometriozę

Fundacja pokonać Endometriozę

Kancelaria wspiera fundacje zapewniając jej opiekę prawną, a także wspiera realizację jej celów statutowych. Fundacja została powołana w celu niesienia pomocy kobietom chorym na endometriozę, ich rodzinom, współdziałania z władzami samorządowymi i rządowymi mającymi...

czytaj dalej
Fundacja Stop Hejterom!

Fundacja Stop Hejterom!

Fundacja została powołana w celu przeciwdziałania negatywnym i agresywnym zachowaniom w internecie oraz środkach masowego przekazu skierowanym przeciwko innym osobom, upowszechnianiu zasad kulturalnego wypowiadania się w internecie oraz środkach masowego przekazu z...

czytaj dalej