Fundacja Stop Hejterom!

05.03.2020 | Działalność pro bono

Fundacja została powołana w celu przeciwdziałania negatywnym i agresywnym zachowaniom w internecie oraz środkach masowego przekazu skierowanym przeciwko innym osobom, upowszechnianiu zasad kulturalnego wypowiadania się w internecie oraz środkach masowego przekazu z poszanowaniem dóbr osobistych innych osób, szerzeniu wiedzy w zakresie dóbr osobistych, zapewnienia poszczególnym osobom i instytucjom doradztwa prawnego w zakresie ochrony dóbr osobistych, działania na rzecz tworzenia nowoczesnych unormowań prawnych w dziedzinie ochrony dóbr osobistych w internecie oraz środkach masowego przekazu, prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie ochrony dóbr osobistych, propagowania działań etycznych oraz podejmowania innych aktywności służących przeciwdziałaniu agresji i nienawiści w internecie oraz środkach masowego przekazu. Kancelaria Graś i Wspólnicy wspiera wolontariuszy fundacji, udziela bezpłatnych porad prawnych, pełni opiekę merytoryczną nad wolontariuszami, a także bezpłatnie reprezentuje ofiary hejtu w postępowaniach sądowych.