POLITYKA PRYWATNOŚCI / KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacje Ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem https://kglegal.pl/ (dalej „Serwis”).
 2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przedstawienie regulacji reguł, na podstawie których przetwarzane są Państwa dane osobowe wskazanie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Graś i Wspólnicy Sp. k. (dalej: „KGLEGAL”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bieniewickiej 26 (01-632), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420431, NIP: 5252531455.
 4. Dane osobowe zbierane przez KGLEGAL w trosce o bezpieczeństwo użytkowników, przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.). KGLEGAL zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
Podstawa prawna przetwarzania danych
 1. KGLEGAL przetwarza dane osobowe kontrahentów (w tym klientów) i kontaktów biznesowych w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy, w tym do wystawienia faktury lub rachunku i realizacji usługi (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • nawiązania współpracy (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, inne dane podane przez kandydata w formularzu aplikacyjnym) – art. 6 ust. 1 lit a RODO,
  • dochodzenia należności (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KGLEGAL w związku
   z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od użytkownika) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), w tym przesyłanie newslettera (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  • używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.).
  • Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku braku Państwa danych osobowych realizacja wyżej wymienionych celów będzie niemożliwa.
 2. KGLEGAL zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w serwisie lub bezpośredniego kontaktu ze strony użytkownika (mailowego, telefonicznego):
  • dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, firma),
  • dane kontaktowe (numer telefonu, adres, adres e-mail),
  • numer PESEL,NIP, REGON
  • dane dotyczące zatrudnienia,
  • numer rachunku bankowego.
  • inne dane przekazane przez użytkownika w trakcie kontaktu z KGLEGAL.
 3. Przeglądanie zawartości strony internetowej  nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.
 4. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji usług oraz do momentu ewentualnego odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza EOG. KGLEGAL korzysta z serwerów do przechowywania danych ulokowanych w państwach należących do EOG.
Uprawnienia Użytkownika
 1. KGLEGAL zapewnia użytkownikom realizację uprawnień, wynikających z RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednią prośbę pocztą elektroniczną na adres: biuro@kglegal.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Graś i Wspólnicy sp.k. ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa.
 3. Użytkownik ma prawo do:
  • uzyskania wyczerpującej informacji, czy jej dane osobowe są przetwarzane, oraz do otrzymania informacji o pełnej nazwie i adresie siedziby spółki,
  • uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie i kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
  • uzyskania informacji, od kiedy są przetwarzane jej dane osobowe, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane osobowe jej dotyczące,
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane osobowe są udostępniane,
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów z zakresu ochrony danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Polityka Cookies
 1. KGLEGAL wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić lepsze korzystanie z naszej strony internetowej W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie KGLEGAL zapewnia, że stosowane cookies są bezpieczne dla Użytkowników. Pliki cookies stosowane są również celach statystycznych.
 2. Pliki cookies są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z serwisów. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika
 3. Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony (Użytkownik anonimowy), bez podawania imienia i nazwiska Użytkownika, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP). Dodatkowo, takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 4. Wyróżniamy dwa typy plików cookies, a mianowicie wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez jego użytkowników) oraz funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika). Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki powoduje, że pliki cookies będą umieszczone w Państwa urządzeniu. Brak zmian tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików cookies.
Kontakt

Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych prosimy o kontakt z Kancelarią, pod adresem e-mail: biuro@kglegal.pl

Zmiana polityki prywatności

KGLEGAL zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem www.kglegal.pl/polityka-prywatnosci/