Obszary doradztwa

AML

procedura AML, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Badania prawne nieruchomości

badania due diligence, analiza prawna możliwości realizacji inwestycji, określenie ryzyk związanych z nabyciem nieruchomości

Bankowość i finanse

kredyty frankowe, kredyty hipoteczne, finansowanie, obligacje

Cudzoziemcy i prawo imigracyjne

legalizacja pobytu, zatrudnienie cudzoziemców, karta pobytu

Doradztwo dla klientów prywatnych

pomoc prawnika dla osoby fizycznej

Kadry i płace

kadry i płace

Księgowość

biuro rachunkowe, księgowość online, pełna księgowość, biała lista podatników

M&A oraz doradztwo transakcyjne

połączenia, przejęcie, fuzje, przekształcenia, sprzedaż oraz nabycie udziałów lub akcji

#mamaidziedopracy

odwołania od decyzji ZUS, prawo pracy, doradztwo HR

Nowe technologie

kryptowaluty a prawo, gamedev, startup

Obsługa procesu budowlanego

umowy o roboty budowlane, postępowania administracyjne, spory w procesie budowlanym

Obsługa procesu inwestycyjnego

doradztwo prawne przy nabywaniu nieruchomości, umowy w procesie inwestycyjnym, umowy deweloperskie

Ochrona dóbr osobistych

ochrona dobrego imienia, ochrona wizerunku, ochrona prywatności

Postępowania gospodarcze

proces gospodarczy, spory gospodarcze, przedsiębiorca w sądzie

Postępowania sądowe

spory sądowe, zastępstwo procesowe, proces

Prawo autorskie

autorskie prawa majątkowe, pola eksploatacji, licencja, utwór

Prawo energetyczne

prawo energetyczne, paliwa, energetyka wiatrowa

Prawo kanoniczne

stwierdzenie nieważności małżeństwa „rozwody kościelne”, reprezentacja przed Sądami Kościelnymi, Adwokat kościelny

Prawo karne i karno-skarbowe

postępowania karne, sprawy karne, tymczasowe aresztowanie

Prawo nieruchomości

prawo użytkowania wieczystego, wspólnoty mieszkaniowe, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, postępowania administracyjne, obsługa postępowań sądowych

Prawo podatkowe

podatki dochodowe, podatek VAT, postępowanie skarbowe, podatki od kryptowalut, podatki międzynarodowe, restrukturyzacje

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

kodeks pracy, zaległy urlop, wypowiedzenia

Prawo rodzinne

alimenty, rozwody, unieważnienie małżeństwa, władza rodzicielska

Prawo spółek i doradztwo korporacyjne

prawo korporacyjne, kodeks spółek handlowych, Zarząd, Rada Nadzorcza, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy, IPO

RODO oraz ochrona danych osobowych

ochrona danych osobowych, audyt RODO, inspektor ochrony danych, analiza ryzyka, RODO w praktyce

Russian desk

русскоязычный юрист, rosyjskojęzyczny prawnik

Sukcesje

sukcesja firm jednoosobowych, zarząd sukcesyjny, testament, dziedziczenie, prawo spadkowe

Umowy

prawo umów, umowy cywilne, umowy handlowe

Upadłości i restrukturyzacje

upadłość konsumencka, upadłość przedsiębiorstwa, postępowanie restrukryryzacyjne

Własność intelektualna

znak towarowy, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, patent, rzecznik patentowy