Sygnaliści – czym są działania odwetowe?

Sygnaliści – czym są działania odwetowe?

Istotnym aspektem sygnalizowania naruszeń jest ryzyko poniesienia przez osobę zgłaszającą negatywnych konsekwencji, ważne więc jest zapewnienie ochrony i opracowanie procedur ograniczających takie ryzyko

Sygnaliści – czym są działania odwetowe?

Kary RODO w Polsce – zestawienie

Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przewiduje możliwość nakładania kar finansowych za nieprzestrzeganie, złamanie lub naruszenie jego przepisów

Sygnaliści – czym są działania odwetowe?

Nowy projekt ustawy o sygnalistach

Do najważniejszych zmian w projekcie należy wskazać rozszerzenie katalogu naruszeń, które mogą być przedmiotem zgłoszenia sygnalisty – dotychczasowy katalog rozszerzono o nowe dziedziny

Sygnaliści – czym są działania odwetowe?

ESG – co to oznacza dla twojej firmy?

Termin ESG wykorzystany został w 2004 roku w raporcie, którego autorzy zwrócili uwagę na fakt, że uwzględnianie czynników ESG w strategiach firm poprawia sytuację na rynkach inwestycyjnych

Sygnaliści – czym są działania odwetowe?

Wewnętrzne kanały zgłoszeń

Wewnętrzne kanały zgłoszeń sygnalistów są elementem skutecznej komunikacji w organizacji – dzięki nim można bezpiecznie i anonimowo zgłaszać wszelkie nieprawidłowości, nadużycia czy zagrożenia

Sygnaliści – czym są działania odwetowe?

Raportowanie ESG w obszarze HR

Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju wprowadziła nowe regulacje, które już niebawem zobowiążą szeroką grupę firm w UE do raportowania w zakresie ESG

Sygnaliści – czym są działania odwetowe?

Ile firm upadło w 2023 roku?

Według publikacji zamieszczonych w MSIG oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych, do końca 2023 roku opublikowano aż 128 354 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi