Odpowiedzialność karna menedżera

Odpowiedzialność karna menedżera

Dziś w cyklu Compliance o odpowiedzialności karnej menedżera za niewydanie majątku wchodzącego do masy upadłości oraz za nieudzielanie informacji o stanie majątku upadłego

Odpowiedzialność karna menedżera

Historia sygnalistów

Działalności sygnalistów, czyli podmiotów identyfikujących i raportujących wszelkie przejawy nieprawidłowości zachodzących w organizacji, możemy dopatrywać się już w starożytności

Odpowiedzialność karna menedżera

Kanały zgłoszeń dla sygnalistów

W dalszym ciągu nie znamy ostatecznego brzmienia tzw. ustawy o ochronie sygnalistów, jednak należy jak najwcześniej rozpocząć prace nad zaprojektowaniem skutecznego systemu whistleblowingowego