Nowe uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych

Ochrona danych osobowych sygnalistów

Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, traktuje w swej treści o konieczności wprowadzenia oraz stosowania regulacji dotyczących ochrony danych osobowych sygnalistów

Nowe uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych

Fundacja rodzinna – podatki

Dziś chcielibyśmy przedstawić kwestie podatkowe związane z prowadzeniem fundacji rodzinnej –ustawa przewiduje wiele aspektów zachęcających do tworzenia takich fundacji, w tym także ulgi podatkowe

Nowe uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych

Fundacja rodzinna

W życiu każdego przedsiębiorcy pojawia się pytanie: co w przyszłości stanie się z budowaną przez wiele lat firmą, szczególnie dotyczy to firm, które zakładane były lata temu, z rodzinnymi tradycjami

Nowe uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych

Rola compliance w prawie konkurencji

Postępująca globalizacja, nasilenie rywalizacji gospodarczej między przedsiębiorstwami, stawia wyzwania z zakresu prawa konkurencji, regulowanego przepisami prawa krajowego i wewnątrzwspólnotowego