Zasady tworzenia firmy (nazwy) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Odpowiedzialność karna menedżera

Dziś w cyklu Compliance o odpowiedzialności karnej menedżera za niewydanie majątku wchodzącego do masy upadłości oraz za nieudzielanie informacji o stanie majątku upadłego