Niedopuszczalność wypowiadania umów w trakcie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego

Na każdej instytucji obowiązanej ciąży powinność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, przed nawiązaniem współpracy z klientem, instytucja powinna przeprowadzić procedurę KYC (Know Your Costumer)

Niedopuszczalność wypowiadania umów w trakcie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Dyrektywa Omnibus w praktyce

Regulacje dyrektywy Omnibus, zmierzające do zapewnienia szerszej ochrony konsumentów, wywołały jednak wiele pytań i wątpliwości w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków w niej ustanowionych

Niedopuszczalność wypowiadania umów w trakcie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Procedura głosowania nad układem

Kontynuując tematykę Postępowania o zatwierdzenie układu przedstawimy procedurę w zakresie głosowania nad układem, wniosku o zatwierdzenie układu, a także o samym zatwierdzeniu układu przez sąd

Niedopuszczalność wypowiadania umów w trakcie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie o zatwierdzenie układu

W praktyce compliance oznacza cały szereg działań, które podejmują firmy, aby zapewnić sobie pewność działania w zgodzie z obowiązującym prawem i regulacjami – tym samym wiąże się to z szeroko pojętą dbałością o firmę

Niedopuszczalność wypowiadania umów w trakcie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

ESG raportowanie

ESG – z ang. environmental, social and governance – Raportowanie przez upublicznienie informacji o zarządzaniu firmy czynnikami, zwane również raportowaniem zrównoważonym, niefinansowym lub pozafinansowym