Ile firm upadło w 2023 roku?

24.01.2024 | Compliance

Co doprowadziło przedsiębiorców do niewypłacalności?

Zgodnie z publikacjami zamieszczonymi w MSIG oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych, do dnia 31 grudnia 2023 roku opublikowano aż 128 354 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi – 21 000 dotyczyło upadłości konsumenckiej, 408 upadłości firm, a 4244 to obwieszczenia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Porównując – w 2022 roku upadłość ogłosiło 360 firm, a wobec 2379 otwarto postępowania restukturyzacyjne.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez CEIDG, 367 768 przedsiębiorców zawiesiło prowadzoną działalność gospodarczą, a 195 743 zakończyło jej prowadzenie. Jest to także tendencja wzrostowa w porównaniu do poprzedniego roku, w którym zawieszono 344 951 działalności gospodarczych, a zakończono 192 079.

Powyższe wskazuje na rosnącą z roku na rok liczbę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także wzrost liczby zawieszonych i zakończonych działalności gospodarczych, przy jednoczesnym spadku liczby firm, które zostały założone – w 2023 roku było ich 299 253, a w 2022 roku – 308 692.

Co doprowadziło przedsiębiorców do niewypłacalności w 2023 roku?

Przyczyn należy upatrywać w rosnącej na przestrzeni ostatnich dwóch lat inflacji, a wraz z nią wzrostach cen energii elektrycznej, gazu i ogrzewania, a także w wysokim wzroście pensji minimalnej. Nie jest to jednak katalog zamknięty. Nie bez znaczenia dla przedsiębiorców pozostały także zmiany legislacyjne wprowadzone Polskim Ładem, takie jak wzrost składki zdrowotnej czy zmiany w zakresie możliwości jej odliczania od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W 2022 i 2023 roku, zakończono wsparcie z funduszu antycovidowego, za to warunki prowadzenia działalności gospodarczej znacząco się pogorszyły. Wiele firm, które do tej pory balansowały na granicy niewypłacalności, nie poradziły sobie z hamującym popytem ze strony konsumentów i spowolnieniem gospodarki polskiej i europejskiej.

Pozytywną zmianą, obserwowaną od 2020 roku, jest zwrócenie się przedsiębiorców w kierunku restrukturyzacji. Z analiz Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, iż w 2023 r. ogłoszono 4244 postępowania restrukturyzacyjne. Jeżeli chodzi o rodzaj postępowań to dłużnicy najczęściej występowali o restrukturyzację w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu – 92,34% wszystkich postępowań. Najwięcej postępowań dotyczy indywidualnych działalności gospodarczych 72,08% i spółek z o.o. 15,29%.

Po analizie danych, należy dojść do wniosku, że postępowanie restrukturyzacyjne jest szansą dla przedsiębiorców na uniknięcie ogłoszenia upadłości i kontynuowanie prowadzonej działalności. Restrukturyzacja umożliwia porozumienie się z wierzycielami i odroczenie terminów spłat zobowiązań oraz ich redukcję. Należy jednak mieć na względzie, że najważniejsze jest zauważenie problemu we właściwym czasie i podjęcie odpowiednich działań.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 24 stycznia 2024 r.

autorzy:

Malwina Kniaziuk

Adwokat
+48 607 461 518 | m.kniaziuk@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl