Raportowanie ESG w obszarze HR

07.02.2024 | Compliance

Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju wprowadziła nowe regulacje, które już niebawem zobowiążą szeroką grupę firm w Unii Europejskiej do raportowania w zakresie ESG. W zakresie wskaźnika społecznego kluczową funkcję odgrywa dział zasobów ludzkich – HR, mający na celu śledzenie, analizowanie i raportowanie działań podejmowanych przez organizację w zakresie praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, które wpływają na cele zrównoważonego rozwoju.

Raportowanie ESG we wskazanym obszarze przy udziale HR służy przede wszystkim zapewnieniu odpowiedzialności przy zarządzaniu danym przedsiębiorstwem. Działy te zajmują się kwestiami dotyczącymi bezpośrednio pracowników i ich wynagrodzeń, a co za tym idzie również tworzeniem miejsca pracy pozbawionego elementu dyskryminacji i mobbingu, promowaniu integralności w organizacji, a także tworzeniu programów rekrutacyjnych zgodnych z zasadami równości szans. Dział HR jest odpowiedzialny również za tworzenie polityk i programów, które wspierają różnorodność etniczną, płciową, wiekową oraz osób niepełnosprawnych. W zakresie ich zainteresowania pozostaje również zapewnianie szkoleń oraz programów wsparcia dla pracowników, rozwoju ich umiejętności i promowania podejmowania różnorodnych ścieżek kariery. Dla właściwego raportowania w obszarze społecznym niezbędne wydaje się również zapewnianie dobrego samopoczucia i zdrowia pracowników, a także popularyzowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Raportowanie ESG w niniejszym obszarze obejmuje również wskaźniki dotyczące zaangażowania pracowników, rotacji, kwestie z zakresu badania satysfakcji członków organizacji oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i wypadków. Ponadto, HR jest obowiązany do podejmowania działań komunikacyjnych. Pracownicy wskazanego działu bardzo często pozostają również we współpracy z zarządem i innymi działami danej organizacji przy tworzeniu polityk zrównoważonego rozwoju.

Zaangażowanie działu zasobów ludzkich (HR) odgrywa więc nadrzędną rolę w zrównoważonym i odpowiedzialnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, a współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej uznają znaczenie raportowania ESG dla budowania zaufania klientów. Dział HR w tym zakresie wyznacza standardy etyczne i społeczne w organizacji, wpływa pozytywnie na jej wizerunek i długoterminową wydajność, dlatego też musi być zaangażowany w proces raportowania ESG.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 07 lutego 2024 r.

autor:

Aleksandra Kamińska

Prawnik
+48 536 226 845 | a.kaminska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl