Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii

04.05.2020 | Działalność pro bono

Kancelaria Graś i Wspólnicy aktywnie wspiera działalność Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Prawnicy Kancelarii biorą udział w konferencjach i szkoleniach jako prelegenci wspierając polską społeczność działającą na rzecz rozwoju technologii Blockchain. Adwokat Bartosz Graś jest arbitrem w sądzie polubownym przy Izbie.