Frozen Way S.A.

28.06.2023 | Referencje

Frozen Way S.A. z siedzibą w Krakowie rekomenduje podjęcie współpracy z adwokatami i radcami prawnymi z Kancelarii Kancelarii Graś i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności z r.pr. Michałem Kijewskim, adw. Mateuszem Grosickim, adw. Bartoszem Graś, doradcą restrukturyzacyjnym Michałem Sowińskim oraz Joanną Adasiak, którzy prowadzą obsługę prawną naszej firmy, w zakresie obsługi korporacyjnej i prawnej. Kancelaria również jest pełnomocnikiem Spółki w sprawach sądowych jak i administracyjnych. Zapewniła również profesjonalną oprawę prawną i sprawnie przeprowadziła Spółkę przez proces upublicznienia akcji Spółki i wprowadzenia jej na rynek Newconnect będący zorganizowanym rynkiem akcji prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (alternatywny system obrotu).

Podkreślamy przy tym, iż wieloletnia i długofalowa współpraca z r.pr. Michałem Kijewskim, adw. Mateuszem Grosickim, adw. Bartoszem Graś oraz p. Michałem Sowińskim miała znaczy wpływ na realizację projektów Spółki, pod kątem prawnego i biznesowego sposobu ich realizacji. W szczególności Spółka jest pod ogromnych wrażeniem profesjonalizmu i rozumienia skomplikowanych aspektów branży gamingowej. Adwokaci i radcowie prawni, w szczególności Michał Kijewski, Mateusz Grosicki Bartosz Graś, Michał Sowiński i Joanna Adasiak, wielokrotnie wykazali się skutecznością i zaangażowaniem w szybkie i skuteczne rozwiązywanie spraw Spółki.

Spółka z chęcią kontynuuje współpracę z w.w. osobami oraz – biorąc pod uwagę doświadczenie w tej współpracy – stwierdza, że wiedza oraz profesjonalizm rekomendowanych osób oraz całej Kancelarii, jest kluczowym aspektem sprawności i sukcesu prowadzonych działań, uwzględniających strategie biznesowe oraz rozwój Spółki. Mając na względzie powyższe, rekomendujemy współpracę z Kancelarią Graś i Wspólnicy sp. k. w tym w szczególności w sprawach z zakresu prawa handlowego, obsługi korporacyjnej, oraz szeroko rozumianego prawa nowych technologii oraz IT.