ESPPOL

08.02.2012 | Referencje

Ja, Rafał Pietrasina działając w imieniu ESPPOL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ordona 1A, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000292612, w niniejszym piśmie pragnę udzielić rekomendacji, radcy prawnemu panu Michałowi Kijewskiemu, który w ramach własnej praktyki prawniczej doradzał kierowanej przeze mnie firmie w zakresie prawa energetycznego, prawa handlowego, prawa cywilnego. Pan Kijewski opracował badanie prawne dla dwóch projektów Farm wiatrowych w Rawiczu (6 MW) oraz w miejscowości Augustowo (6MW).

W oparciu o doświadczenie wspólnej pracy stwierdzam, iż pan Michał Kijewski w najwyższym stopniu daje rękojmie prawidłowego wykonania powierzonych obowiązków. Pan Michał Kijewski wyróżnia się odpowiedzialnością samodzielnością oraz dobrą organizacją pracy. Potrafi w sposób twórczy wykonywać powierzone mu zadania. Cechuje go wysoki poziom wiedzy prawniczej oraz zdolności trafnego interpretowania przepisów prawa. Pana Kijewskiego wyróżnia wysoki poziom etyki oraz kultury osobistej. Znakomicie sprawdzał się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku, jak i pracy w zespole. Ma wysokie umiejętności interpersonalne – łatwo nawiązuje kontakty.

Współpraca z panem Michałem Kijewskim układała się wzorowo. Mogliśmy liczyć na wysoki profesjonalizm i wzajemne zrozumienie, szczególnie w obszarze poszukiwań optymalnych rozwiązań, zarówno na poziomie kreacji, wykonawstwa, jak i aspektów ekonomicznych. Na uznanie zasługuje również pełna elastyczność w działaniu oraz terminowość wykonania zleceń.

Doceniam zaangażowanie pana Kijewskiego w świadczonych dla nas usługach, dlatego też z przyjemnością będziemy rekomendować go wszystkim kontrahentom, którzy poszukują profesjonalnych, odpowiedzialnych i godnych zaufania współpracowników.