EPCOS Polska

08.02.2012 | Referencje

Ja, Agnieszka Ozdowska działając w imieniu EPCOS Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ulicy Bonifraterskiej 17, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306675 w niniejszym piśmie pragnę udzielić rekomendacji, radcy prawnemu panu Michałowi Kijewskiemu oraz adwokatowi Bartoszowi Graś, którzy w ramach własnej praktyki prawniczej doradzali kierowanej przeze mnie firmie w zakresie prawa energetycznego, prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy.

W oparciu o doświadczenie wspólnej pracy stwierdzam, iż pan Michał Kijewski oraz pan Bartosz Graś w najwyższym stopniu dają rękojmie prawidłowego wykonania powierzonych obowiązków.

Pan Michał Kijewski oraz pan Bartosz Graś wyróżniają się odpowiedzialnością, samodzielnością oraz dobrą organizacją pracy. Potrafią w sposób twórczy wykonywać powierzone zadania. Cechuje ich wysoki poziom wiedzy prawniczej oraz zdolności trafnego interpretowania przepisów prawa. Pana Kijewskiego oraz Pana Graś wyróżnia wysoki poziom etyki oraz kultury osobistej. Znakomicie sprawdzali się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku, jak i pracy w zespole. Mają wysokie umiejętności interpersonalne – łatwo nawiązują kontakty.

Współpraca z panem Michałem Kijewskim oraz panem Bartoszem Graś układała się wzorowo. Mogliśmy liczyć na wysoki profesjonalizm i wzajemne zrozumienie, szczególnie w obszarze poszukiwań optymalnych rozwiązań. Na uznanie zasługuje również pełna elastyczność w działaniu oraz terminowość wykonania zleceń.

Doceniam zaangażowanie pana Kijewskiego oraz pana Graś w świadczonych dla nas usługach, dlatego też z przyjemnością będziemy rekomendować ich wszystkim kontrahentom, którzy poszukują profesjonalnych, odpowiedzialnych i godnych zaufania współpracowników.