JIM ENERGY

09.02.2012 | Referencje

Ja, Jacek Janiszewski działając w imieniu Spółki „JIM ENERGY” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Lubickiej 37b/l, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306074, w niniejszym piśmie pragnę udzielić rekomendacji, radcy prawnemu panu Michałowi Kijewskiemu, który w ramach własnej praktyki prawniczej doradzał kierowanej przeze mnie firmie w zakresie prawa energetycznego, prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy. Pan Kijewski opracował w szczególności badanie prawne oraz tworzył obsługę prawną naszych dwóch projektów Farm wiatrowych w Siemoniu (36MW) oraz Staświnach (48 MW).

W oparciu o doświadczenie wspólnej pracy stwierdzam, iż pan Michał Kijewski w najwyższym stopniu daje rękojmie prawidłowego wykonania powierzonych obowiązków.

Pan Michał Kijewski wyróżnia się odpowiedzialnością samodzielnością oraz dobrą organizacją pracy. Potrafi w sposób twórczy wykonywać powierzone mu zadania. Cechuje go wysoki poziom wiedzy prawniczej oraz zdolności trafnego interpretowania przepisów prawa. Pana Kijewskiego wyróżnia wysoki poziom etyki oraz kultury osobistej. Znakomicie sprawdzał się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku, jak i pracy w zespole. Ma wysokie umiejętności interpersonalne – łatwo nawiązuje kontakty.

Współpraca z panem Michałem Kijewskim układała się wzorowo. Mogliśmy liczyć na wysoki profesjonalizm i wzajemne zrozumienie, szczególnie w obszarze poszukiwań optymalnych rozwiązań, zarówno na poziomie kreacji, wykonawstwa, jak i aspektów ekonomicznych. Na uznanie zasługuje również pełna elastyczność w działaniu oraz terminowość wykonania zleceń.

Doceniam zaangażowanie pana Kijewskiego w świadczonych dla nas usługach, dlatego też z przyjemnością będziemy rekomendować go wszystkim kontrahentom, którzy poszukują profesjonalnych, odpowiedzialnych i godnych zaufania współpracowników.