Matena

12.03.2013 | Referencje

Ja Mateusz Zalewski- Prezes zarządu działając w imieniu i na rzecz Matena Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul Sarmacka 12G/9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem, pod numerem KRS 434416, w niniejszym piśmie pragnę udzielić rekomendacji, radcy prawnemu Michałowi Kijewskiemu oraz adwokatowi Bartoszowi Grasiowi, którzy w ramach własnej praktyki prawniczej doradzają kierowanej przeze mnie firmie w zakresie prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa cywilnego.

W oparciu o doświadczenie wspólnej pracy stwierdzam, iż pan Michał Kijewski oraz pan Bartosz Graś w najwyższym stopniu dają rękojmie prawidłowego wykonania powierzonych obowiązków.

Panowie Michał Kijewski oraz Bartosz Graś wyróżniają się odpowiedzialnością samodzielnością oraz dobrą organizacją pracy. Potrafią w sposób twórczy wykonywać powierzone zadania. Cechuje ich wysoki poziom wiedzy prawniczej oraz zdolności trafnego interpretowania przepisów prawa. Pana Kijewskiego oraz Grasia wyróżnia wysoki poziom etyki oraz kultury osobistej. Znakomicie sprawdzają się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku, jak i pracy w zespole. Mają wysokie umiejętności interpersonalne- łatwo nawiązują kontakty.

Współpraca z panem Michałem Kijewskim oraz panem Bartoszem Grasiem układa się wzorowo. Mogę liczyć na wysoki profesjonalizm i wzajemne zrozumienie, szczególnie w obszarze poszukiwań optymalnych rozwiązań. Na uznanie zasługuje również pełna elastyczność w działaniu oraz terminowość wykonania zleceń.

Doceniam zaangażowanie pana Kijewskiego oraz pana Grasia w świadczonych dla mnie usługach, dlatego też z przyjemnością będę rekomendować każdego z nich wszystkim kontrahentom, którzy poszukują profesjonalnych, odpowiedzialnych i godnych zaufania współpracowników.