Haldon

18.03.2013 | Referencje

My, Jan Woroniecki – Członek Zarządu oraz Mariusz Bajurko – Członek Zarządu działając w imieniu i na rzecz HALDON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ruchliwej 15 (02-182 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000018084, REGON: 011295691, NIP: 5271036277, jako komplementariusz spółki „Haldon” Sp. z o.o. Spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Ruchliwej 15 (02-182 Warszawa), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000445760, w niniejszym piśmie pragniemy udzielić rekomendacji, radcy prawnemu Michałowi Kijewskiemu oraz adwokatowi Bartoszowi Grasiowi, którzy w ramach własnej praktyki prawniczej doradzają kierowanej przez nas firmie w zakresie prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa cywilnego.

W oparciu o doświadczenie wspólnej pracy stwierdzamy, iż pan Micha! Kijewski oraz pan Bartosz Graś w najwyższym stopniu dają rękojmie prawidłowego wykonania powierzonych obowiązków.

Panowie Michał Kijewski oraz Bartosz Graś wyróżniają się odpowiedzialnością, samodzielnością oraz dobrą organizacją pracy. Potrafią w sposób twórczy wykonywać powierzone zadania. Cechuje ich wysoki poziom wiedzy prawniczej oraz zdolności trafnego interpretowania przepisów prawa. Pana Kijewskiego oraz Grasia wyróżnia wysoki poziom etyki oraz kultury osobistej. Znakomicie sprawdzają się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku, jak i pracy w zespole. Mają wysokie umiejętności interpersonalne – łatwo nawiązują kontakty. Współpraca z panem Michałem Kijewskim oraz panem Bartoszem Grasiem układa się wzorowo.

Możemy liczyć na wysoki profesjonalizm i wzajemne zrozumienie, szczególnie w obszarze poszukiwań optymalnych rozwiązań. Na uznanie zasługuje również pełna elastyczność w działaniu oraz terminowość wykonania zleceń.

Doceniamy zaangażowanie pana Kijewskiego oraz pana Grasia w świadczonych dla nas usługach, dlatego też z przyjemnością będziemy rekomendować każdego z nich wszystkim kontrahentom, którzy poszukują profesjonalnych, odpowiedzialnych i godnych zaufania współpracowników.