Kuryłowicz & Associates

18.03.2013 | Referencje

My, Ewa Kuryłowicz – Wiceprezes Zarządu oraz Marek Kuryłowicz – Prokurent działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Kuryłowicz & Associates Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska nr 25, REGON: 012006163, NIP: 5220000513), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011701, w niniejszym piśmie pragniemy udzielić rekomendacji radcy prawnemu Michałowi Kijewskiemu oraz adwokatowi Bartoszowi Grasiowi, którzy w ramach własnej praktyki prawniczej doradzają kierowanej przez nas firmie w zakresie prawa budowlanego, prawa handlowego oraz prawa cywilnego.

W oparciu o doświadczenie wspólnej pracy stwierdzamy, iż pan Michał Kijewski oraz pan Bartosz Graś w najwyższym stopniu dają rękojmie prawidłowego wykonania powierzonych obowiązków.

Panowie Michał Kijewski oraz Bartosz Graś wyróżniają się odpowiedzialnością, samodzielnością oraz dobrą organizacją pracy. Potrafią w sposób twórczy wykonywać powierzone zadania. Cechuje ich wysoki poziom wiedzy prawniczej oraz zdolności trafnego interpretowania przepisów prawa. Pana Kijewskiego oraz Grasia wyróżnia wysoki poziom etyki oraz kultury osobistej. Znakomicie sprawdzają się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku, jak i pracy w zespole. Mają wysokie umiejętności interpersonalne – łatwo nawiązują kontakty.

Współpraca z panem Michałem Kijewskim oraz panem Bartoszem Grasiem układa się wzorowo. Możemy liczyć na wysoki profesjonalizm i wzajemne zrozumienie, szczególnie w obszarze poszukiwań optymalnych rozwiązań. Na uznanie zasługuje również pełna elastyczność w działaniu oraz terminowość wykonania zleceń.

Doceniamy zaangażowanie pana Kijewskiego oraz pana Grasia w świadczonych dla nas usługach, dlatego też z przyjemnością będziemy rekomendować każdego z nich wszystkim kontrahentom, którzy poszukują profesjonalnych, odpowiedzialnych i godnych zaufania współpracowników.