Grudnia Investments

24.10.2014 | Referencje

Ja, niżej podpisana Joanna Pieczyńska działając w imieniu i na rzecz Grudnia Investments Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-737), przy ul. 27 grudnia 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000294450, w niniejszym piśmie pragnę udzielić rekomendacji radcy prawnemu panu Michałowi Kijewskiemu oraz adwokatowi Bartoszowi Graś, którzy w ramach prowadzonej Kancelarii Prawnej Kijewski, Graś sp. k., doradzali kierowanej przez nas firmie w zakresie prawa cywilnego, w tym zobowiązań z umów najmu.

W oparciu o doświadczenie wspólnej pracy stwierdzam, iż pan Michał Kijewski oraz pan Bartosz Graś w najwyższym stopniu dają rękojmię prawidłowego wykonania powierzonych im obowiązków.

Współpraca z panem Michałem Kijewskim oraz panem Bartoszem Graś układała się wzorowo. Mogliśmy liczyć na wysoki profesjonalizm i wzajemne zrozumienie, szczególnie w obszarze poszukiwań optymalnych rozwiązań. Na uznanie zasługuje również pełna elastyczność w działaniu oraz terminowość wykonania zleceń.

Doceniam zaangażowanie pana Michała Kijewskiego oraz pana Bartosza Graś w świadczonych dla nas usługach, dlatego też z przyjemnością będziemy rekomendować każdego z nich wszystkim kontrahentom, którzy poszukują profesjonalnych, odpowiedzialnych i godnych zaufania współpracowników.