Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych

12.02.2015 | Referencje

Ja, niżej podpisany Grzegorz Waszkiewicz działając w imieniu i na rzecz Krajowego Biura Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-773), przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 7 /25, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000229038, w niniejszym piśmie pragnę udzielić rekomendacji adwokatowi Bartoszowi Graś oraz radcy prawnemu Michałowi Kijewskiemu, którzy w ramach prowadzonej praktyki doradzają kierowanej przez nas firmie. Adwokat Bartosz Graś dołączył do Krajowego Biura Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 2005 roku i zbudował dział prawny, który obecnie współpracuje z 10 kancelariami prawnymi, poprowadził 2000 spraw przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym i w chwili obecnej prowadzi lub nadzoruje około 400 spraw sądowych z udziałem pozwanych ubezpieczycieli.

Adwokat Bartosz Graś, jako Dyrektor Departamentu Prawnego zajmuje się również prowadzeniem szkoleń, utrzymuje stałe kontakty z mediami, w tym uczestniczył w stałej audycji w radio TOK FM.

W oparciu o doświadczenie wspólnej pracy stwierdzam, iż adwokat Bartosz Graś oraz radca prawny Michał Kijewski w najwyższym stopniu dają rękojmię prawidłowego wykonania powierzonych im obowiązków.

Pan Bartosz Graś oraz Michał Kijewski wyróżniają się odpowiedzialnością, samodzielnością oraz dobrą organizacją pracy. Potrafią w sposób twórczy wykonywać powierzone zadania. Cechuje ich wysoki poziom wiedzy prawniczej oraz zdolności trafnego interpretowania przepisów prawa. Możemy zawsze liczyć na profesjonalizm i zrozumienie z ich strony, szczególnie w obszarze poszukiwań optymalnych rozwiązań. Na uznanie zasługuje również pełna elastyczność w działaniu oraz terminowość wykonania zleceń.

Doceniając zaangażowanie Pana Bartosza Graś oraz Michała Kijewskiego w świadczonych usługach z przyjemnością rekomendujemy ich wszystkim kontrahentom, którzy poszukują profesjonalnego, odpowiedzialnego i godnego zaufania pełnomocnika procesowego.