Wikana Invest

02.08.2013 | Referencje

Ja Robert Gajor – Prezes zarządu działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Wikana Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Cisowej 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292832, w niniejszym piśmie pragnę udzielić rekomendacji, radcy prawnemu Michałowi Kijewskiemu oraz adwokatowi Bartoszowi Graś, którzy w ramach własnej praktyki prawniczej doradzają kierowanej przeze mnie firmie w zakresie prawa handlowego, prawa budowlanego oraz prawa cywilnego.

W oparciu o doświadczenie wspólnej pracy stwierdzam, iż pan Michał Kijewski oraz pan Bartosz Graś w najwyższym stopniu dają rękojmie prawidłowego wykonania powierzonych obowiązków. Panowie Michał Kijewski oraz Bartosz Graś wyróżniają się odpowiedzialnością samodzielnością oraz dobrą organizacją pracy. Potrafią w sposób twórczy wykonywać powierzone zadania. Cechuje ich wysoki poziom wiedzy prawniczej oraz zdolności trafnego interpretowania przepisów prawa.

Pana Kijewskiego oraz Graś wyróżnia wysoki poziom etyki oraz kultury osobistej. Znakomicie sprawdzają się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku, jak i pracy w zespole. Mają wysokie umiejętności interpersonalne – łatwo nawiązują kontakty.

Współpraca z panem Michałem Kijewskim oraz panem Bartoszem Graś układa się wzorowo. Mogę liczyć na wysoki profesjonalizm i wzajemne zrozumienie, szczególnie w obszarze poszukiwań optymalnych rozwiązań. Na uznanie zasługuje również pełna elastyczność w działaniu oraz terminowość wykonania zleceń.

Doceniam zaangażowanie pana Kijewskiego oraz pana Graś w świadczonych dla nas usługach, dlatego też z przyjemnością będziemy rekomendować każdego z nich wszystkim kontrahentom, którzy poszukują profesjonalnych, odpowiedzialnych i godnych zaufania współpracowników.