Tally Weijl Polska

10.04.2014 | Referencje

My, niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz spółki Tally Weijl (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-697) przy ulicy Aleje Jerozolimskie 65/79, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033630, w niniejszym piśmie pragniemy udzielić rekomendacji, radcy prawnemu panu Michałowi Kijewskiemu oraz adwokatowi Bartoszowi Graś, którzy w ramach własnej praktyki prawniczej doradzali kierowanej przez nas firmie w zakresie prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy.

W oparciu o doświadczenie wspólnej pracy stwierdzam, iż pan Michał Kijewski oraz pan Bartosz Graś w najwyższym stopniu dają rękojmię prawidłowego wykonania powierzonych im obowiązków.

Panowie Michał Kijewski oraz Bartosz Graś wyróżniają się odpowiedzialnością samodzielnością oraz dobrą organizacją pracy. Potrafią w sposób twórczy wykonywać powierzone zadania. Cechuje ich wysoki poziom wiedzy prawniczej oraz zdolności trafnego interpretowania przepisów prawa. Pana Michała Kijewskiego oraz Bartosza Graś wyróżnia wysoki poziom etyki oraz kultury osobistej. Znakomicie sprawdzali się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku, jak i pracy w zespole. Mają wysokie umiejętności interpersonalne – łatwo nawiązują kontakty.

Współpraca z panem Michałem Kijewskim oraz panem Bartoszem Graś układała się wzorowo. Mogliśmy liczyć na wysoki profesjonalizm i wzajemne zrozumienie, szczególnie w obszarze poszukiwań optymalnych rozwiązań. Na uznanie zasługuje również pełna elastyczność w działaniu oraz terminowość wykonania zleceń.

Doceniamy zaangażowanie pana Michała Kijewskiego oraz pana Bartosza Graś w świadczonych dla nas usługach, dlatego też z przyjemnością będziemy rekomendować każdego z nich wszystkim kontrahentom, którzy poszukują profesjonalnych, odpowiedzialnych i godnych zaufania współpracowników.