Media Expert

18.02.2013 | Referencje

Ja niżej podpisany, Andrzej Błachowicz, Dyrektor Finansowy i członek zarządu spółki działającej pod firmą TERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie (77-400), ul. Za Dworcem 1D, KRS 427063, będącej właścicielem marki Media Expert, jednej z największych marek w branży RTV, AGD, Multimedia istniejących na polskim rynku pragnę udzielić pisemnej rekomendacji:

r.pr. Michałowi Kijewskiemu
adw. Bartoszowi Graś
adw. Marcinowi Zawistowskiemu

którzy w bezpośredniej współpracy ze mną z sukcesem przeprowadzili transakcję polegającą na połączeniu przez przejęcie spółki działającej pod firmą ELECTRO.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dzięki efektywnej współpracy uzyskano wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców w najbardziej korzystnym dla spółki dniu i możliwość natychmiastowego skorzystania z efektu synergii.

W toku realizacji zlecenia r.pr. Micha! Kijewski oraz adw. Bartosz Graś i adw. Marcin Zawistowski prezentowali wysoki poziom merytoryczny oraz pełne zrozumienie potrzeb biznesowych Spółki.

Doceniając zaangażowanie Panów Michała Kijewskiego oraz Bartosza Graś i Marcina Zawistowskiego, z całą pewnością niniejszym mogę zarekomendować każdego z nich wszystkim podmiotom poszukującym rzetelnej i skutecznej obsługi prawnej przy skomplikowanych transakcjach.