Clean & Carbon Energy

20.02.2012 | Referencje

Ja, Wielkosław Staniszewski – Członek zarządu działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą „Clean & Carbon Energy” S.A.. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 59, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 79667, w niniejszym piśmie pragnę udzielić rekomendacji, radcy prawnemu panu Michałowi Kijewskiemu oraz adwokatowi Bartoszowi Grasiowi, którzy w ramach własnej praktyki prawniczej doradzali kierowanej przeze mnie firmie w zakresie prawa energetycznego, prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy.

W oparciu o doświadczenie wspólnej pracy stwierdzam, iż pan Michał Kijewski oraz pan Bartosz Graś w najwyższym stopniu dają rękojmie prawidłowego wykonania powierzonych obowiązków.

Panowie Michał Kijewski” oraz Bartosz Graś wyróżniają się odpowiedzialnością, samodzielnością oraz dobrą organizacją pracy. Potrafią w sposób twórczy wykonywać powierzone zadania. Cechuje ich wysoki poziom wiedzy prawniczej oraz zdolności trafnego interpretowania przepisów prawa. Pana Kijewskiego oraz Grasia wyróżnia wysoki poziom etyki oraz kultury osobistej. Znakomicie sprawdzali się zarówno w sytuacjach wymagających indywidualnego wysiłku, jak i pracy w zespole. Mają wysokie umiejętności interpersonalne – łatwo nawiązują kontakty.

Współpraca z panem Michałem Kijewskim oraz panem Bartoszem Grasiem układała się wzorowo. Mogliśmy liczyć na wysoki profesjonalizm i wzajemne zrozumienie, szczególnie w obszarze poszukiwań optymalnych rozwiązań. Na uznanie zasługuje również pełna elastyczność w działaniu oraz terminowość wykonania zleceń.

Doceniamy zaangażowanie pana Kijewskiego oraz pana Grasia w świadczonych dla nas usługach, dlatego też z przyjemnością będziemy rekomendować każdego z nich wszystkim kontrahentom, którzy poszukują profesjonalnych, odpowiedzialnych i godnych zaufania współpracowników.