Anwim S.A.

22.06.2023 | Referencje

Działając w imieniu Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym udzielamy rekomendacji r.pr. Michałowi Kijewskiemu, adw. Bartoszowi Graś, adw. Mateuszowi Grosickiemu oraz p. Michałowi Sowińskiemu z Kancelarii Graś i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, prowadzącej stałe doradztwo i obsługę prawną naszej firmy, zarówno w zakresie bieżącej obsługi prawnej oraz korporacyjnej, jak i reprezentowania Spółki w sprawach sądowych i administracyjnych.

W oparciu o doświadczenie wspólnej pracy stwierdzamy, iż r.pr. Michał Kijewski, adw. Bartosz Graś, adw. Mateusz Grosicki oraz p. Michał Sowiński są gwarantem przeprowadzenia sprawnego procesu przekształceniowego spółek, uwzględniając biznesowe strategie podejmowanych działań i rozwoju Spółki.

Współpraca z r.pr. Michałem Kijewskim, adw. Bartoszem Graś, adw. Mateuszem Grosickim oraz p. Michałem Sowińskiem z Kancelarii Graś i Wspólnicy sp. k., miała przebieg wzorowy, zarówno w zakresie sprawności podejmowanych działań, jak i wysokiego profesjonalizmu oraz zrozumienia wzajemnych potrzeb biznesowych i podejmowanych działań, w tym w obszarze poszukiwania optymalnych rozwiązań i niwelowania zagrożeń biznesowych. Na uznanie zasługuje również pełna elastyczność w działaniu oraz terminowość wykonania zleceń, jak i pełne zaangażowanie prawników w prowadzone działania.

Anwim S.A. docenia i wyraża pełne uznanie dla zaangażowania w.w. rekomendowanych osób, w związku z czym z przyjemnością rekomenduje ich współpracę dla wszystkich podmiotów poszukujących odpowiedzialnych, zaufanych i zaangażowanych współpracowników.