Umowa o pracę, zlecenie, a może B2B?

Umowa o pracę, zlecenie, a może B2B?

Osoba poszukująca pracy w ofertach często spotyka się z określeniem, że na danym stanowisku obowiązuje pewna forma zatrudnienia, do najczęstszych form można zaliczyć umowę o pracę oraz umowę zlecenie

Korzyści z KSeF

Korzyści z KSeF

Większość przedsiębiorców będzie zobowiązana wystawiać faktury w KSeF od 1 lipca 2024 r, przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego termin ten mają odroczony do 1 stycznia 2025 r.

Korzyści z KSeF

Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur jest narzędziem umożliwiającym wystawianie i udostępnianie kontrahentom faktur ustrukturyzowanych, pomysł jego wprowadzenia od samego początku budził kontrowersje