Dyrektywa CSRD i nowe obowiązki dla polskich firm od 2024 roku

Ile firm upadło w 2023 roku?

Według publikacji zamieszczonych w MSIG oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych, do końca 2023 roku opublikowano aż 128 354 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi

Obowiązki informacyjne pracodawcy i PIT dla przedsiębiorcy

KSeF dla podmiotów zagranicznych

Ponieważ nieuchronnie zbliża się obowiązkowe korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur, dziś odpowiemy na pytanie w jakim stopniu rewolucja w fakturowaniu dotyczyć będzie podmiotów zagranicznych

Odpowiedzialność materialna pracownika

Co przyniesie Nowy Rok?

Na moment chcielibyśmy przerwać serię artykułów, których przedmiotem jest odpowiedzialność pracowników w celu przybliżenia Państwu zmian, jakich możemy się spodziewać w Nowym Roku

Odpowiedzialność materialna pracownika

Porządek w pracy musi być!

Pracownik na podstawie stosunku pracy ponosi odpowiedzialność porządkową, materialną oraz dyscyplinarną, w dzisiejszym artykule przybliżymy Państwu tematykę odpowiedzialności porządkowej