Projekt ustawy o fundacjach rodzinnych

Projekt ustawy o fundacjach rodzinnych

Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie zmian prawnych, pozwalających na zabezpieczenie majątku rodzinnego. Ustawą mają zostać wprowadzone fundacje rodzinne, które mają się stać podstawowym narzędziem sukcesji.

Status kryptowalut w wybranych ustawodawstwach europejskich – Estonia

Kary w AML – co nam grozi?

W 2018 roku weszły w życie przepisy dotyczące dwóch bardzo ważnych obszarów, tzn. ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Wyciek danych użytkowników Facebooka

Wyciek danych użytkowników Facebooka

UODO poinformował o postępowaniu prowadzonym przez irlandzki organ nadzorczy w sprawie wycieku danych 533 milionów użytkowników Facebooka, w tym około 2.7 miliona danych polskich użytkowników portalu.