Adwokat Monika Antosik dla Fakt.pl

Prawnik Jakub Cybul dla Fakt.pl

Prawnik Jakub Cybul w artykule wyjaśnia zmiany, jakie zostaną dodane w Kodeksie Pracy w związku z prawnym uregulowaniem pracy zdalnej.

E-Doręczenia w procedurze cywilnej w czasie trwania pandemii COVID-19

Nadchodzą zmiany dotyczące CRBR

Ogłoszono nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Wprowadzane zmiany związane są z opublikowaną w czerwcu 2018 r. tzw. 5 Dyrektywą AML.