Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program, który ma na celu wsparcie w wymianie starych pieców oraz dociepleniu domów jednorodzinnych. Głównym celem programu jest walka ze smogiem

Zmiany w podatku od nieruchomości

Zmiany w podatku od nieruchomości

1 stycznia 2025 roku może okazać się, że za obiekt, który dotychczas nie był uznawany za budowlę, należny będzie podatek – w tym dniu zacznie obowiązywać nowa definicja budynku i budowli

Roszczenia pracownika w przypadku otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę

Dodatkowy urlop macierzyński?

Ogłoszono projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia nowego uprawnienia dla rodziców – dodatkowego urlopu macierzyńskiego, będzie nim jednak dysponować wyłącznie część rodziców

Przepisy karne w ustawie o ochronie sygnalistów

Ochrona wizerunku dzieci w sieci

Każde dziecko, podobnie jak osoba dorosła, jest podmiotem praw i obowiązków, a co za tym idzie przysługuje mu ochrona prawna przewidziana na wielu płaszczyznach