Na styku RODO oraz AML

Na styku RODO oraz AML

W 2018 roku weszły w życie przepisy dotyczące dwóch bardzo ważnych obszarów, tzn. ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Na styku RODO oraz AML

Podpis elektroniczny

Dziś o podstawowych aktach prawnych, które dotyczą podpisu elektronicznego a także o rodzajach podpisów, które zostały wyróżnione przez prawodawcę

Na styku RODO oraz AML

Znaki towarowe w grach komputerowych

Producenci gier starają się w nich jak najdokładniej odwzorować świat. Z tego też powodu decydują się na wprowadzenie do gier zarejestrowanych są jako znaków towarowych innych podmiotów.

Na styku RODO oraz AML

AML w świecie kryptowalut

W reakcji na narastającą popularność kryptowalut, zarówno unijne, jak i polskie przepisy w zakresie AML nałożyły na podmioty prowadzące działalność związaną z walutami wirtualnymi szczególne obowiązki.

Na styku RODO oraz AML

Znaki towarowe

Na co dzień spotykamy najróżniejsze znaki towarowe. To, wydawałoby się, pospolite zjawisko, pozwala nam zapomnieć, że kwestie związane z używaniem znaków towarowych są uregulowane przez przepisy prawa.