Zgłoszenie znaku towarowego

Zgłoszenie znaku towarowego

Jak należy zgłosić znak towarowy oraz czego możemy spodziewać się w trakcie rozpatrywania naszego zgłoszenia? Mam nadzieję, że uda mi się choć w pewnym stopniu przybliżyć ten proces.

Zgłoszenie znaku towarowego

Kary w AML – co nam grozi?

W 2018 roku weszły w życie przepisy dotyczące dwóch bardzo ważnych obszarów, tzn. ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu