Rejestracja nazwiska osoby w charakterze znaku towarowego

11.01.2024 | Technoglogy

Zgłaszając znaki towarowe do rejestracji należy pamiętać o pewnych ograniczeniach z tym związanych. Trzeba wskazać w szczególności, że nie rejestruje się oznaczeń, które nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone oraz takich, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Można wspomnieć również o rzadziej występujących przesłankach odmowy rejestracji jak wtedy gdy mamy znaki towarowe naruszające uczucia religijne czy dobre obyczaje. Rejestrację nazwiska, imienia lub imienia i nazwiska ciężko zakwalifikować, do którejkolwiek z przesłanek odmownych. W końcu nazwisko nie będzie łączyć się znaczeniowo z towarami czy usługami, jakie będą świadczone pod znakiem towarowym je obejmującym. Co oczywiste, żadne nazwisko nie przedstawia również informacji co do składu, funkcji czy jakości danego towaru. W orzecznictwie potwierdzono również, że nazwiska najczęściej spotykane czy powszechne również mogą zostać zarejestrowane w charakterze znaku towarowego. Ich rozpoznawalność może przełożyć się co najwyżej na mniejsza zdolność odróżniającą oznaczenia, które je zawiera.

Przy rejestracji znaków towarowych, obejmujących imiona i nazwiska, podobnych do siebie, może wystąpić ryzyko kolizji związane z wprowadzeniem w błąd odbiorców, jak w przypadku innych znaków towarowych. W orzecznictwie ukształtowały się pewne zasady, które decydowały będą o stwierdzeniu możliwości naruszenia jednego znaku przez rejestrację innego. W przypadku konfliktu znaku obejmującego imię oraz znaku obejmującego takie samo imię ale dodatkowo nazwisko nie występujące w pierwszym znaku, do naruszenia nie dochodzi. Sąd nie stwierdził chociażby naruszenia w przypadku kolizji znaków Chiara vs Chiara Ferragni czy Anna vs Ana de Altun. Wynika to z faktu, że połączenie imienia i nazwiska identyfikuje konkretną osobę, co nie ma miejsca w przypadku, gdy podane jest tylko imię, ponieważ odnosi się to tylko do kogoś o tym imieniu, ale nikogo konkretnego. Podobieństwo stwierdzono w sprawie Amanda vs Amanda Smith, mając na uwadze, że raczej rzadkie imię zestawiono tutaj z bardzo popularnym nazwiskiem. Tym bardziej nie będziemy mogli mówić jednak o naruszeniu praw związanych z uprzednią rejestracją, gdy dochodzi do zestawienia dwóch znaków które obejmują takie same imiona przy innych nazwiskach. Często dojdzie jednak do naruszenia, gdy w znakach zawierających zarówno imię i nazwisko to nazwisko będzie takie samo.

Reasumując, rejestracja znaków towarowych w postaci nazwiska czy imienia i nazwiska właściwie zawsze będzie dopuszczalna. Trzeba będzie jednak za każdym razem zweryfikować czy istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu od naszej rejestracji przez podmioty, które uprzednio zarejestrowały podobne znaki towarowe.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Paweł Filipek

Adwokat
+48 784 643 344 | p.filipek@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Natalia Serwińska-Deles

Adwokat
+48 22 856 36 60 | n.serwinska@kglegal.pl