Kontrakty w IT – Umowa Agile

14.03.2024 | Technoglogy

Umowa typu Agile jest rodzajem umowy wdrożeniowej (z ang. Agile – zwinność). Jest to pewien „model działania”, który może zostać określony właśnie jako „zwinny” – tzn. jest elastyczny i może zmieniać się w zależności od potrzeb klienta. Jest to umowa nienazwana, umowa starannego działania, której najbliżej do umowy zlecenie.

Zwinne metodyki są coraz popularniejsze w realizacji projektów w branży IT. Nie jest to klasyczna umowa wdrożeniowa, której bliżej do umowy o dzieło z uwagi na z góry przewidziany efekt końcowy który chcemy osiągnąć tj. szczegółowy skonkretyzowany cel lub produkt, a rozbudowana (szczegółowa) specyfikacja techniczna często stanowi jej załącznik. Natomiast przy projektach (umowach) typu Agile jest niejako odwrotnie, tzn. najważniejsza jest wizja, którą chcemy osiągnąć lub stworzyć, a która może podlegać pewnym zmianom lub modyfikacjom i rozwijać się w sposób naturalny w toku projektu – czyli jednym słowem być elastycznie kształtowana. Tego typu projekty wdrożeniowe typowe są m.in. dla start up’ów, gdzie najważniejszy jest koncept oraz wizja, a dokładny kształt efektu końcowego często nie jest jeszcze dokładnie znany. Chodzi więc raczej o wyznaczanie celów i określenie środków potrzebnych dla ich realizacji. I to właśnie ta „zmienność” umowy jest największym jej wyzwaniem.

Co jest więc kluczowe? Można wymienić kilka takich elementów:

Po pierwsze, najważniejsza jest „wizja” i to ona powinna stanowić centralną „oś” – a więc zapis (opis) tego, co chcielibyśmy osiągnąć i dlaczego, a także w jaki sposób – zatem najważniejsze cele umowy oraz ich definicje i pojęcia. Kluczowe jest również śledzenie postępów i monitorowanie rezultatów, określenie tzw. kamieni milowych danego projektu.

Ponad to, istotne jest również określenie ról przypisanych w projekcie – zadania i uprawnienia, a nawet możliwość ich zmian lub modyfikacji. Określenie definicji „końca” czy też „gotowości” projektu – wprowadzenie mechanizmów weryfikacyjnych lub tzw. checklisty.

Innym istotnym elementem tego typu umów, jest określenie i uregulowanie w nich kwestii praw autorskich i własności intelektualnej, udzielania licencji, przeniesienia praw, etc. oraz uregulowanie odpowiedzialności stron umowy – kto jest za co odpowiedzialny i na jakich zasadach, w tym, jeśli chodzi o terminowość lub ewentualnie powstałe np. opóźnienia, jak też kwestie i sposób rozliczenia danego projektu.

Z punktu widzenia zamawiającego, bardzo ważne jest również określenie standardów programowania oraz dokumentowania (np. kodu) – zarówno jeśli chodzi np. o wybór języka programowania, czy też sposób komentowania kodu i ogólnie – przygotowania dokumentacji.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat lub macie jakieś pytania lub wątpliwości, to oczywiście zapraszamy do kontaktu z Kancelarią – chętnie odpowiemy na wszystkie Wasze pytania.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 14 marca 2024 r.

autor/redaktor cyklu:

Natalia Serwińska-Deles

Adwokat
+48 22 856 36 60 | n.serwinska@kglegal.pl