adwokat Bartosz Graś dla Comparic24.tv

01.03.2021 | Media

Adwokat Bartosz Graś, wiceprezes sądu polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii w wywiadzie z Robertem Wojciechowskim na temat roli sądu arbitrażowego na tle nowych regulacji.