Aplikant Radcowski Izabela Cybul-Gruba dla PRnews.pl

25.10.2021 | Media

Aplikant Radcowski Izabela Cybul-Gruba przybliża w artykule zmiany w istotnych dla konsumentów aktach prawnych, w związku z wdrożeniem dyrektywy Omnibus do krajowego porządku prawnego.

https://prnews.pl/dyrektywa-omnibus-rewolucja-w-ochronie-praw-konsumenta-461670