Aplikant radcowski Tomasz Kalinowski dla fintek.pl

31.07.2023 | Media

Aplikant radcowski Tomasz Kalinowski opisuje w artykule wirtualne waluty, których emitentem byłby bank centralny.

https://fintek.pl/wirtualna-waluta-banku-centralnego-przyszloscia-rynku-finansowego/