Cyfryzacja procesu budowlanego – elektroniczny dziennik budowy

31.01.2023 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Dzisiejszy artykuł naszych „Wtorkowych Poranków dla Budowlanki” w ramach cyklu, dotyczącego zapoczątkowanego w zeszłym roku procesu cyfryzacji Prawa budowlanego, poświęcamy elektronicznemu dziennikowi budowy. Na samym wstępie należy wskazać, że zmiany w Prawie budowlanym, w zakresie dziennika budowy, wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2022 r., która wprowadziła do Prawa budowlanego nowy rozdział 5a (art. 47c-47v). Natomiast sam elektroniczny dziennik budowlany jest jednym z najważniejszych budowlanych wydarzeń tego miesiąca – w ubiegły piątek, tj. 27 stycznia 2023 r., publicznie uruchomiono aplikację EDB, która umożliwia elektroniczną realizację wszelkich czynności, które są wymagane przy prowadzeniu dziennika budowy.

Powyższe oznacza, że od zeszłego tygodnia najważniejszy dokument na budowie może być prowadzony elektronicznie, poprzez aplikację EDB, która nie wymaga żadnego specjalistycznego sprzętu (jest dostępna zarówno w wersji komputerowej na stronie internetowej https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl, jak i wersji mobilnej). Każdy inwestor, po uwierzytelnieniu poprzez usługę węzła krajowego (np. przez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) i założeniu konta, może poprzez system zwrócić się do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie dziennika budowy. Elektroniczny dziennik budowy może być założony dla każdego przedsięwzięcia, za wyjątkiem robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej. Po otrzymaniu elektronicznego dziennika, inwestor będzie mógł dodać do systemu pozostałych uczestników procesu budowlanego – w tym w szczególności kierownika budowy, projektanta czy inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoby te otrzymują wówczas dostęp do dziennika i uprawnienie do dokonywania w nim wpisów. Wpisy ułożone są tak samo jak w dzienniku papierowym.

Sam system EDB, jak i wersja elektroniczna dziennika budowy poszczycić się mogą szeregiem ułatwień w całym procesie zarządzania budową. Użytkownicy mają dostęp do wachlarza funkcji, takich jak:

  • składanie wniosku o elektroniczny dziennik budowy online,
  • elektroniczne dokonywanie wpisów w dzienniku budowy,
  • możliwość powierzania i określania ram czasowych pracy geodety oraz uczestników budowy,
  • monitorowanie wpisów i dokumentacji budowlanej online przez 24/7,
  • przystępna i łatwa w obsłudze korekta wpisów, edycja statusów (w tym zamknięcie dziennika budowy),
  • filtrowanie i wyszukiwanie wpisów po różnych kryteriach – np. aktualność wpisu, funkcja autora czy autor wpisu.

Aktualnie inwestorzy mają możliwość wyboru sposobu prowadzenia dziennika budowy, pomiędzy tym w wersji papierowej i elektronicznej w systemie EDB. Co także istotne, papierowy dziennik budowy może być kontynuowany w formie elektronicznej. Zmiana nie zadziała jednak odwrotnie – elektroniczny dziennik budowy może być kontynuowany jedynie w systemie EDB.

Jednocześnie należy wskazać, że od dnia 1 stycznia 2030 r. takiego wyboru nie będzie. W związku z dążeniem ustawodawcy do elektronizacji procesu budowlanego, jedyną formą prowadzenia dziennika budowy będzie już tylko ta elektroniczna.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że ostatnia proponowana nowelizacja Prawa budowlanego (numer wykazu UD427) zakłada, że papierowe dzienniki będą co do zasady wydawane tylko do 31 maja 2023 r., zaś dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych do dnia 31 maja 2026 r. Projekt ten nie został jeszcze uchwalony, ale wskazuje on na intencję ustawodawcy by zastąpić dzienniki papierowe elektronicznymi jeszcze w tym roku.

Podsumowując, jak najbardziej należy pochwalić kroki ustawodawcy zmierzające do przejścia do stosowania wyłącznie elektronicznego dziennika budowy. Wszystko powinno jednak odbywać się stopniowo i propozycja przejścia wyłącznie na dziennik elektroniczny w 2023 r., w naszej ocenie nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 31 stycznia 2023 r.

autor:

Paulina Chołoniewska-Jadach

Radca prawny
+ 48 661 468 464 | p.choloniewska@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl