Czy spółkom gamingowym opłaca się wchodzić na giełdę?

22.04.2021 | Technoglogy

W ubiegłym roku Warszawska giełda została światowym liderem pod względem liczby notowanych na niej spółek gamingowych, pokonując, słynące z obsługi sektora technologicznego, giełdy w Korei Południowej, czy Japonii. Obecnie na obydwu parkietach funkcjonuje około 60 spółek z branży gier, z czego 12 miało swój debiut w ubiegłym, tak trudnym dla większości podmiotów notowanych na giełdzie, roku. Giełda Papierów Wartościowych, pozostająca od kilku lat w zastoju, dzięki nowym inwestorom zainteresowanym branżą gier, odzyskuje dawną energię. Inwestorzy są przekonani, że nadchodzące lata przyniosą dalszy rozwój spółek gamingowych, zwłaszcza w segmencie gier mobilnych, które cieszą się od miesięcy coraz większą popularnością.

Co skłania spółki gamingowe do podjęcia decyzji o debiucie, głównie na rynku New Connect? Dlaczego one decydują się na ten krok, podczas gdy każdego roku zainteresowanie giełdą przez pozostałe spółki maleje?

Niewątpliwie znaczenie mają dla tych podmiotów te same kwestie, które przekonują do giełdy inne podmioty. Można tu wymienić takie korzyści, jak:

  • łatwości pozyskiwania kapitału – główną przyczyną decyzji o wejściu na giełdę zwykle jest łatwość i dostępność źródeł pozyskania kapitału, głównie długookresowego, a także możliwość kolejnych emisji akcji w przyszłości,
  • zwiększenie wiarygodności – spółki giełdowe postrzegane są na rynku jako bardziej wiarygodne i pewniejsze, o bardziej stabilnej pozycji,
  • możliwość dokonania rynkowej wyceny spółki – inwestorzy i analitycy przeprowadzają rynkową ocenę nie tylko aktualnej sytuacji finansowej, ale także strategii i zamierzeń spółki, polityki dywidendowej i jej przyszłego rozwoju,
  • wzrost wiarygodności kredytowej – spółki publiczne, między innymi ze względu na ich większą transparentność, czy konieczność publikowania i poddawania opinii biegłego sprawozdań finansowych, są lepiej oceniane przez banki jako potencjalni kredytobiorcy. Otrzymują z reguły wyższe limity zadłużenia i lepsze warunki kredytowe niż pozostałe spółki.

Co jednak wydaje się być kluczowymi argumentami przemawiającymi za wejściem na giełdę przez spółki z branży game-dev, to:

  • możliwość tworzenia programów motywacyjnych opartych na akcjach – takie programy pozwalają przyciągnąć do spółki utalentowanych twórców i współpracowników oraz przyczyniają się do utrzymania z nimi długotrwałej współpracy,

oraz

  • możliwość promocji i zwiększenia prestiżu i rozpoznawalności marki – prezentacja spółki podczas oferty publicznej, wzmożone zainteresowanie spółką w okresie debiutu i po nim, spotkania z inwestorami i zainteresowanie mediów przekładają się na wzmocnienie marki i podniesienie jej rozpoznawalności.

Podejmując decyzję o wejściu na giełdę należy również uwzględnić minusy tego procesu. Do najistotniejszych należą przede wszystkim:

  • koszty związane z debiutem – stanowią one największe obawy przed wejściem na giełdę. Przed podjęciem decyzji o debiucie należy dokładnie skalkulować ewentualne zyski z emisji i jej ogólny koszt. Z reguły koszt oferty kształtuje się w zakresie kilku procent wartości oferty. Przyjmuje się, że odsetek kosztów maleje wraz ze wzrostem wartości emisji. Należy przy tym mieć na uwadze, że przy kolejnych emisjach akcji, ich koszt będzie znacznie niższy,
  • konieczność dostosowania dokumentacji wewnętrznej i procedur do wymogów stawianych spółkom publicznym – spółki wchodzące na rynek publiczny muszą dostosować do przepisów prawnych swoje struktury i przepisy wewnętrzne oraz prowadzić rygorystyczną sprawozdawczość finansową, co często wiąże się z koniecznością zmiany ich struktury organizacyjnej,
  • obowiązki informacyjne – spółki publiczne muszą publikować raporty okresowe – kwartalne, półroczne i roczne, z czego roczne i półroczne są poddawane badaniom biegłego rewidenta. Muszą także niezwłocznie publikować informacje bieżące w przypadku wystąpienia zdarzeń, które mogą mieć wpływ na wartość akcji,
  • konieczność jawności podejmowanych działań – konieczność publikowania informacji na temat spółki powoduje, że nie tylko inwestorzy, ale także konkurencja posiada wgląd do istotnych dla spółki informacji finansowych i strategicznych.

Dla niektórych spółek, zwłaszcza startupów, minusem jest także konieczność rozwodnienia kapitału, którego skutkiem może być utrata kontroli nad spółką przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Zagłębiając się w obecną sytuację rynkową branży, która dodatkowo rozwinęła się podczas epidemii COVID-19, analitycy wskazują, że wartość tego rynku przekroczy w 2023 r. kolejny rekord i osiągnie 200 mld USD*. Branża gier budzi obecnie bardzo duże zainteresowanie wśród inwestorów, a sektor rozwija się niezwykle prężnie. Można się zatem spodziewać, że obserwowany przez nas trend wchodzenia gamedevów na rynek regulowany, nie tylko się utrzyma, ale prawdopodobnie rozwinie.


https://newzoo.com/products/reports/global-game

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Magdalena Treger

Adwokat
+48 501 381 024 | m.treger@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Monika Antosik

Adwokat
+48 518 532 957 | m.antosik@kglegal.pl