Czym jest tax compliance?

05.07.2023 | Compliance

Zwiększająca się na każdym kroku niepewność podatników jest elementem nierozłącznie związanym z ciągłymi zmianami dokonywanymi przez ustawodawców. Istotne jest więc aby podatnicy umieli w sposób efektywny owym ryzykiem podatkowym zarządzać. Przede wszystkim służą do tego procedury compliance.

Tax compliance w dosłownym rozumieniu określa przestrzeganie prawa podatkowego – jest to procedura doradztwa podatkowego z zakresu sprawozdawczości i rozliczeń podatkowych, której celem jest maksymalne wyeliminowanie ryzyka. Swoim zakresem tax compliance obejmuje nie tylko kwestie terminowego składania zeznań podatkowych czy uiszczania podatków, ale także analizę wypełniania innych zobowiązań. Będzie dotyczyć wszelkich podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale również zobowiązań o charakterze publicznoprawnym.

Procedura tax compliance, jako system zgodności w obszarze podatkowym, ma charakter prewencyjny. Umożliwia ona stałe monitorowanie i kontrolę aktualnego stanu, co zapewnia podatnikom możliwość szybkiej reakcji i zapobiegania powstaniu wszelkich nieprawidłowości. Konsekwencją tego jest przede wszystkim możliwość uniknięcia ewentualnych kar i sankcji, ale również zmniejszenie możliwości powstania ryzyka w przyszłości. Istotną kwestią jest również umożliwienie danemu podatnikowi czy przedsiębiorcy przystosowania się do zmieniających się przepisów i rzeczywistości podatkowej, co wpływa zarówno na jego skuteczność i renomę jego firmy, jak i możliwość legalnego zoptymalizowania podatku i sprawnej realizacji wyznaczonych celów, poprzez stosowanie odpowiednich strategii.

Cel i możliwości systemu mogą jednak różnić się w zależności od rodzaju przeprowadzanych transakcji, czy prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym wraz ze wszczęciem procedury istotne jest odgórne określenie zapotrzebowania. Tax compliance zawiera więc w swojej strukturze elementy zarówno kontroli, doradztwa podatkowego jak i księgowości, czego rezultatem jest wysoka skuteczność zastosowanej procedury.

Brak systemu zarządzania zgodnością w obszarze podatków może skutkować koniecznością zapłaty zaległych podatków wraz z odsetkami, domiarem, konfiskatą rozszerzoną i odpowiedzialnością karną skarbową.

W kolejnych artykułach cyklu przybliżymy Państwu tematykę podatku od plastiku, zmian dotyczących wdrożenia globalnego minimalnego podatku w stawce 15% (Pillar Two), a także podatku u źródła.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 4 lipca 2023 r.

autor:

Aleksandra Kamińska

Prawnik
+48 536 226 845 | a.kaminska@kglegal.pl

autor/redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl