Dyrektywa Omnibus w praktyce

17.05.2023 | Compliance

O dyrektywie Omnibus wspominano już w ramach cyklu Compliance na początku br. przy okazji wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowych obowiązków dla przedsiębiorców. Regulacje dyrektywy, zmierzające do zapewnienia szerszej ochrony konsumentów, wywołały jednak wiele pytań i wątpliwości w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków w niej ustanowionych. Powyższa problematyka została zatem podjęta do rozważenia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czego efektem są wyjaśnienia Prezesa UOKiK dotyczące informowania o obniżkach cen.

Od 1 stycznia 2023 roku przedsiębiorcy wprowadzający rabaty na oferowane produkty (z uwzględnieniem wyjątków wskazanych w ustawie) zobowiązani są powiadomić konsumenta o najniższej cenie danego produktu sprzed 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Co istotne, jak wskazano w treści wyjaśnień Prezesa UOKiK, najniższa cena z 30 dni przed zastosowaniem obniżki winna być uwidoczniona przez zobowiązanego wszędzie tam, gdzie została umieszczona informacja o obniżce. Podkreśla się, że obie ceny (zarówno cena aktualna, jak i najniższa cena z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki) winny każdorazowo znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie, aby pozwolić konsumentowi na ich porównanie.

Dla prawidłowej ochrony praw konsumenta postuluje się również stosowanie przed przedsiębiorców wyraźnego sformułowania o „najniższej cenie z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki” i nie zastępowanie jej innymi wyrażeniami, które mogłyby wprowadzać konsumenta w błąd [np. „cena omnibusowa” czy „najniższa cena z ostatnich 30 dni”.

Zwrócić należy jednak uwagę na to, że przepisy o których mowa, nie odnoszą się to tzw. działań marketingowych prowadzonych przez podmioty gospodarcze. Tym samym, w przypadku gdy nie dochodzi do jednoczesnej i faktycznej obniżki ceny produktu, a celem przedsiębiorcy jest jedynie jego promowanie [np. poprzez użycie sformułowań „najniższa cena”, „okazja”czy „najlepsza oferta”], obowiązki, o których mowa powyżej, nie aktualizują się.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 16 maja 2023 r.

autor:

Karolina Gęsina

Aplikant adwokacki
+48 22 856 36 60 | k.gesina@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl