Jakub Cybul dla pit.pl

23.08.2021 | Media

Prawnik Jakub Cybul podsumowuje wysokość najnowszych kar za naruszenia przepisów związanych z RODO.

https://www.pit.pl/aktualnosci/najnowsze-kary-za-naruszenia-przepisow-rodo-1005913