Joanna Adasiak dla pit.pl

21.07.2022 | Media

Joanna Adasiak w swoim artykule przybliża uprawnienia oraz obowiązki, jakie posiada prokurent posiadający szczególnie szeroki zakres pełnomocnictwa.

https://www.pit.pl/aktualnosci/kim-jest-prokurent-i-jakie-sa-jego-uprawnienia-oraz-obowiazki-1007234