JOINCO Polska

22.01.2018 | Referencje

My niżej podpisani, działając w imieniu JOINCO Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Cybernetyki 9, kod pocztowy 02-677, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000463187 w mme1szym piśmie pragniemy udzielić rekomendacji radcy prawnemu Michałowi Kijewskiemu oraz adwokatowi Bartoszowi Grasiowi, którzy w ramach własnej praktyki prawniczej doradzali kierowanej przez nas firmie w zakresie tyki cywilnego, a w szczególności prawa handlowego.

W oparciu o doświadczenie wspólnej pracy stwierdzamy, iż pan Michał Kijewski oraz pan Bartosz Graś w najwyższym stopniu dają rękojmię prawidłowego wykonania powierzonych obowiązków.

Współpraca z panem Michałem Kijewskim oraz panem Bartoszem Grasiem układa się wzorowo. Możemy liczyć na wysoki profesjonalizm i wzajemne zrozumienie, szczególnie w obszarze poszukiwań optymalnych rozwiązań. Na uznanie zasługuje również pełna elastyczność w działaniu oraz terminowość wykonania zleceń.

Doceniamy zaangażowanie pana Kijewskiego oraz pana Grasia w świadczonych dla nas usługach,  dlatego też z przyjemnością będziemy rekomendować każdego z nich wszystkim kontrahentom, poszukują odpowiedzialnych i współpracowników.