Bartosz Graś

Adwokat

call+48 505 182 416
emailb.gras@kglegal.pl

Adwokat Bartosz Graś ma ponad dwunastoletnie doświadczenie zawodowe. Założyciel i partner kancelarii prawnej Kijewski, Graś sp. k.

W swej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym, handlowym, pracy, energetycznym, egzekucyjnym, ubezpieczeniowym, administracyjnym oraz wekslowym. Od wielu lat równolegle zajmuje się zagadnieniami z obszaru prawa spółek handlowych i dziedzin pochodnych. Jest doświadczonym negocjatorem i pełnomocnikiem w postępowaniach przed organami wszystkich szczebli. Z sukcesem reprezentuje klientów w sporach przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Występuje jako pełnomocnik procesowy w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych przed sądami i organami administracji rządowej i samorządowej. Wspiera w ramach doradztwa prawnego podmioty z branży bankowej, budowlanej, energetycznej, wydobywczej, tekstylnej, kosmetycznej. Reprezentuje klientów przed prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Jest uznanym ekspertem na rynku paliw płynnych. Jest autorem licznych opinii prawnych i zastrzeżeń w toku procesu legislacyjnego. Uczestniczy w komisjach Sejmowych w toku prac legislacyjnych.

W szczególności koncentruje się na tworzeniu struktur korporacyjnych w zakresie obsługi prawnej. W ramach doradztwa prawnego tworzył i koordynuje działy prawne w spółkach prawa handlowego, w tym działy zajmujące się windykacją należności.

Ponadto nadzoruje procesy restrukturyzacyjne, zmiany własnościowe, przejęcia i fuzje. Prowadzi liczne sprawy sądowe o skomplikowanym stanie faktycznym oraz znacznej wartości sporu. Wiedzą zdobytą głównie podczas obsługi znaczących podmiotów gospodarczych, dzieli się prowadząc szkolenia z zakresu podatku akcyzowego oraz prawa ubezpieczeniowego. Jest autorem artykułów do licznych pism prawniczych oraz nierzadko występuje w stacjach telewizyjnych w roli konsultanta. Mecenas Bartosz Graś wykorzystuje swą wiedzę oraz doświadczenie prowadząc działalność społeczną poprzez uczestnictwo w akcjach Europejskiej Fundacji Pomocy Prawnej, której jest fundatorem i Prezydentem. Pełni również funkcję członka Rad Nadzorczych. Aktywnie działa w Fundacji Stop Hejterom! udzielając licznych porad prawnych pro bono. Fundator Fundacji Stop Hejterom! Współtwórca i współorganizator nagradzanego wydarzenia medialnego „Artyści przeciw nienawiści”. Aktywnie działa na rzecz praworządności i praw człowieka. Wielokrotnie brał udział w charakterze eksperta w ramach organizowanych konferencji i targów.

Adwokat Bartosz Graś ceniony jest za wiedzę i doświadczenie na rynku dzieł sztuki. Doradza i wspiera w zakresie transakcji i obrotem dzieł sztuki. Posiada ogromne doświadczenie w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.

Adwokat Bartosz Graś jest członkiem Trybunału Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Aktywnie działa w obsłudze podmiotów wykorzystujących technologię blockchain.

Języki: angielski

Ważne projekty prowadzone w ostatnim czasie:

i
doradztwo w rozwoju działalności dużej spółki akcyjnej działającej na rynku paliw płynnych
i
koordynowanie i kierowanie wewnętrznymi biurami prawnymi w spółkach prawa handlowego m.in. w zakresie windykacji należności
i
członek Trybunału Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii
i
obsługa sporów sądowych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, cywilnych i karnych
i
doradztwo w zakresie obrotu dziełami na rynku sztuki
i
Realizacja projektu marketingu tokenowego dla czołowego podmiotu z branży gier komputerowych w Polsce