Kancelaria Przyjazna Mediacji

20.12.2018 | Nagrody

Od 2019 roku roku Kancelaria Graś i Wspólnicy przystąpiła do programu Naczelnej Rady Adwokackiej wspierającej rozwiązywanie sporów za pośrednictwem mediacji i arbitrażu. Prawnicy z naszej kancelarii posiadają odpowiednią wiedzę na temat mediacji i innych metod polubownego rozwiązywania sporów. W sprawach prowadzonych przez kancelarię klient jest informowany o zasadach mediacji oraz o korzyściach z niej płynących. Nasi prawnicy posiadają również odpowiednią wiedzę na temat klauzuli mediacyjnej oraz przedstawiają klientom możliwość jej wykorzystania przy sporządzaniu umów i innych dokumentów, do ich indywidualnej decyzji.

Inicjatywa Naczelnej Rady Adwokackiej do której przystąpiła Kancelaria Graś i Wspólnicy ma na celu zwiększenie udziału adwokatów w promowaniu idei polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. Akcja zwiększa zarówno świadomość i kwalifikacje adwokatów i aplikantów adwokackich w zakresie pozasądowych metod rozwiązywania sporów, jak też podnosi wiedzę społeczeństwa na ten temat.

Mediacje wpływają korzystnie na odciążenie pracy sądów i na dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Mediować można zarówno sprawy cywilne, rodzinne, jak i gospodarcze, karne czy dotyczące prawa pracy czy też spraw administracyjnych.