Kilka słów o zwolnieniu chorobowym

22.12.2023 | O pracy po pracy

Zwolnienie chorobowe, inaczej zwolnienie lekarskie przysługuje w sytuacji problemów ze zdrowiem osobie zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę oraz umowy zlecenie, w przypadku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwolnienie chorobowe od 01 grudnia 2018 roku nie jest już wystawiane w wersji papierowej. Zastąpiła je forma elektroniczna, tzw. e-ZLA, które od razu jest wysyłane do ZUS-u i do pracodawcy.

Jakie świadczenia przysługują w czasie zwolnienia lekarskiego?

W przypadku choroby pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe za każdy dzień choroby oraz dni wolne od pracy. Co do zasady wynagrodzenie chorobowe wynosi 80% podstawy wymiaru. 100% podstawy wymiaru należy się w przypadku niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy, choroby w trakcie ciąży lub poddaniu się badaniom dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi ich pobrania.

Kto wypłaca wynagrodzenie chorobowe?

Przez pierwsze 33 dni choroby pracownika w roku kalendarzowym wynagrodzenie wypłacane jest przez pracodawcę. Dopiero od 34. dnia zasiłek chorobowy wypłacany jest przez ZUS. W przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 lat, od następnego roku kalendarzowego wynagrodzenie chorobowe opłacane jest jedynie przez pierwsze 14 dni choroby pracownika, a od 15. dnia zasiłek chorobowy opłacany jest przez ZUS.

Okres zasiłkowy

Okres zasiłkowy, czyli czas wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego wynosi łącznie 182 dni, a dla pracownic i zleceniobiorczyń w ciąży oraz chorych na gruźlicę 270 dni. Przed zmianami, jakie nastąpiły 1 stycznia 2022 roku pracownik mógł po okresie 182 dni wrócić choćby na jeden dzień do pracy, aby już od następnego dnia pójść na zwolnienie lekarskie z powodu innej choroby na kolejne 182 dni. W przypadku tej samej choroby okres rozliczeniowy sumował się jedynie, gdy przerwa pomiędzy kolejnymi zwolnieniami lekarskimi nie przekroczyła 60 dni. Zmiany spowodowały, że maksymalny okres zasiłkowy wynosi teraz 182 dni. Bez znaczenia jest tutaj rodzaj choroby pracownika. Ważnym jest, że gdy okres pomiędzy kolejnymi zwolnieniami wynosi mniej niż 60 dni, to są one sumowane do tej łącznej puli 182 dni.

Kiedy nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

Wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy nie należą się pracownikowi, jeśli m.in. nie upłynął jeszcze 30-dniowy okres wyczekiwania, czyli czas nieprzerwanego ubezpieczenia pracownika od momentu jego zatrudnienia lub gdy jego niezdolność do pracy powstała w czasie urlopu bezpłatnego, wychowawczego, tymczasowego aresztowania, czy też kary pozbawienia wolności.

Czy w okresie wypowiedzenia można iść na zwolnienie lekarskie?

W czasie wypowiedzenia pracownikowi przysługują takie same prawa, które wynikają ze stosunku pracy. Zachowuje on zatem prawo do zasiłku chorobowego, którego płatnikiem po zakończeniu okresu wypowiedzenia staje się ZUS.

Po więcej informacji związanych z powyższą problematyką, jak i z samym prawem pracy, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

To już ostatni tegoroczny artykuł w ramach naszego cyklu „O pracy po pracy”. Na kolejne ciekawe treści zapraszamy już po Nowym Roku, życząc Państwu Wesołych Świąt!

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 21 grudnia 2023 r.

autor:

Jakub Klijewicz

Radca prawny
+48 502 469 739 | j.klijewicz@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Aleksandra Tomczyk

Aplikant radcowski
+48 22 856 36 60 | a.tomczyk@kglegal.pl